PvdA – voor kwaliteit en een goed woon- en leefklimaat in Gilze en Rijen
Woensdag 15 maart 2017 kreeg de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van de kiezers een geweldig pak slaag. Een historische nederlaag van 38 naar 9 zetels was het gevolg. De krantenkoppen logen er niet om. De criticasters en betweters grossierden in het duiden van de oorzaken. Achteraf is het echter altijd makkelijk praten.
Een ding is duidelijk, Nederland staat er mede dankzij de PvdA goed voor. Andere partijen kunnen daar op voortborduren. Aan ons de taak om het geschonden vertrouwen in de PvdA terug te winnen.
De PvdA in Gilze en Rijen zal hier aan blijven werken door glashelder op te komen voor de belangen van onze inwoners. We zullen dat uitdragen via de media en op straat, zoals men dat al jaren gewend is van ons. We zullen luisteren naar de mensen en eerlijke keuzes maken, waarop we aan te spreken zijn.
Met een uitstekende fractie en ondersteunende leden werken we daar al continu aan. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, waarbij een stem op de PvdA een stem is voor kwaliteit en een goed woon- en leefklimaat in Gilze en Rijen


Na sloop Margriethal nieuwe sportzaal +

20 september 2017

Laat de mening van de omwonenden meetellen! Als straks de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad in De Vliegende Vennen geopend  zijn, worden de Margriethal en zwembad Tropical gesloopt. Dit geeft mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de vrijkomende ruimte.   Grote sportzaal De sportverenigingen die nu gebruik maken van de Margriethal, zullen straks gaan

lees verder »

Schoolzwemmen straks terug in onze gemeente?

3 september 2017

PvdA Gilze en Rijen lijkt steun te krijgen In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2014 van de PvdA Gilze en Rijen stond al, dat de PvdA voorstander is voor herinvoering van het schoolzwemmen. Tot op heden heeft de PvdA fractie in de raad meerdere malen hiervoor gepleit. Helaas zonder enig resultaat. Mede door een

lees verder »

Nieuwe toekomst voor BVM en De Wildschut

28 augustus 2017

PvdA vraagt om ouders Wildschut goed op de hoogte te blijven houden De afgelopen tijd is er tijdens de raads- en commissievergaderingen veel gesproken over met name de BVM, de Vijf Eiken en de Wildschut. Tijdens al deze besprekingen stond voor de PvdA een goede huisvesting voor alle leerlingen en de keuzevrijheid van ouders centraal.

lees verder »

In memoriam Bets Milani-Willemen

10 augustus 2017
Foto Bets Milani-Willemen, PvdA gemeenteraadslid 1986-1998

Bets Milani-Willemen (1941-2017)   Geboren en getogen in Rijen als dochter van bakker Willemen heeft Bets als kind al vroeg geleerd wat hard werken was. Ze bracht koekjes en snoepjes rond in de buurt en als tiener ging ze nog maar een paar dagen in de week naar de huishoudschool en daarnaast “op de toer”,

lees verder »

PvdA Gilze en Rijen wil eigen bijdrage WMO verlagen

23 juli 2017

Ruim 1 miljoen WMO gelden over in 2016 Uit de jaarrekening 2016 bleek, dat er ruim 1 miljoen over was van het geld, dat onze gemeente vanuit het rijk heeft gekregen. Dit is een groot overschot. Ook voor 2017 is weer een overschot te verwachten. Voor de PvdA reden genoeg om eens te kijken wat

lees verder »

Toekomst Brabantse veehouderij

23 juli 2017

PvdA hecht sterk aan gezondheid en natuur, naast economie Een aangescherpt provinciaal beleid voor milieueisen aan veestallen heeft afgelopen weken geleid tot veel beroering. Hierbij lag de nadruk op de mogelijke economische gevolgen voor de veehouders. Onderbelicht bleven echter de gevolgen die de intensieve veehouderij heeft voor de gezondheid, de leefomgeving en de natuur. De

lees verder »

Over het consultatiebureau en andere Gilse wensen

2 juli 2017

Consultatiebureau in Gilze blijft en komt in De Flair Op woensdag 28 juni werd er in de commissie samenleving gesproken over een voorstel om het consultatiebureau in Gilze te behouden. Daarnaast was de PvdA vrijdag 30 juni aanwezig op de markt in Gilze om met de inwoners in gesprek te gaan over punten voor het

lees verder »

In memoriam Ad Dijkstra

16 juni 2017

Ad Dijkstra (1941-2017)   Ad Dijkstra, geboren en getogen in Utrecht, was al sinds 1970 een betrokken lid van de Partij van de Arbeid. Geïnspireerd door de toenmalig partijleider Joop den Uyl zette hij zich van meet af in voor de sociaaldemocratie en was actief in Utrecht als Partijraadslid en Federatiebestuurslid. In 1980 bracht zijn

lees verder »

Wat niet mag ontbreken in het verkiezingsprogramma!

12 juni 2017

Denk mee, praat mee, doe mee met de PvdA Gilze en Rijen  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk onderdeel van de voorbereidingen daarop is het opstellen van een ontwerp-verkiezingsprogramma. De PvdA in Gilze en Rijen wil daarbij iedereen in de gelegenheid stellen daaraan bij te dragen. De ultieme vraag aan inwoners van onze

lees verder »

Denk mee, praat mee, doe mee met de PvdA Gilze en Rijen

8 juni 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen daarop is het opstellen van een ontwerp-verkiezingsprogramma. De ultieme vraag aan inwoners van onze gemeente is dan ook: Welk onderwerp mag niet ontbreken in het verkiezingsprogramma van de PvdA? Zaterdagochtend 10 juni staan we vanaf 10.30u op het Wilhelminaplein en kan iedereen

lees verder »