nieuwsbrief – mei 2019

Beste leden en belangstellenden,

Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren. Natuurlijk vragen wij eerst uw aandacht voor de Europese verkiezingen op donderdag 23 mei.

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei
Dit jaar staat bol van de verkiezingen. En die laten we als afdeling van de PvdA niet ongemerkt voorbijgaan. Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en we roepen u op om gebruik te maken van uw stemrecht. En daarbij ook uw eventuele kiesgerechtigde gezinsleden, familie en kennissen op te roepen om te gaan stemmen. Als PvdA hebben we nog heel wat terug te winnen en dat kan alleen maar als we er met elkaar voor gaan!

Stem donderdag 23 mei voor een sociaal-democratisch Europa

page1image61944000

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werden we genadeloos afgestraft door de kiezer. Tergend langzaam kruipen we uit het dal. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. bleek de weg terug omhoog ingeslagen. De laatste peilingen voor het Europees Parlement zijn hoopgevend voor de PvdA. Met een grotere opkomst dan in 2014 moeten we zelfs mee kunnen doen in de ‘kopgroep’.
En die opkomst begint bij jezelf!!!

Lokale campagne
Met een bescheiden campagne hebben we ook in Gilze en Rijen geprobeerd het belang van ‘je stem laten horen’ voor het voetlicht te brengen.

In een artikel in het Weekblad Gilze en Rijen van 15 mei jl. hebben we onze inwoners nadrukkelijk opgeroepen in ieder geval te gaan stemmen. Ook zijn we ‘de straat’ opgegaan en hebben we geflyerd op vrijdag 17 mei in Gilze en op zaterdag 18 mei in Rijen. Daarnaast zijn we ‘in beeld’ via Hallo Gilze en Rijen. Op onze website, facebookpagina en twitter proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.

In ons artikel op de 15e hebben we verwezen naar het jaarthema van het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ – “In vrijheid kiezen”. In dat licht bezien is stemmen letterlijk een groot voorrecht en in het Europa van na 1945 voor Nederland en voor veel andere landen werkelijkheid, mede door de Europese samenwerking. De beschamende opkomst in Gilze en Rijen van slechts 34% in 2014 (de Europese verkiezingen zijn 1x in de 5 jaar) moeten we toch niet weer willen.

Samen grote uitdagingen oppakken
Europa is niet meer weg te denken en heel veel zaken op provinciaal en landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau hebben onlosmakelijk een Europese dimensie. Enge nationalistische opstellingen hebben in het verleden laten zien waartoe die kunnen leiden. En er valt op dat vlak wel degelijk wat te kiezen, omdat er ondanks de geschiedenis tendensen zijn in de samenleving die letterlijk de grenzen willen sluiten.
De PvdA is daar wars van en is erop gericht om in Europa samen met de partners de grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en verdeelde samenlevingen op te pakken.

Uitstekende kandidaten, vrouwen en mannen
En de PvdA heeft uitstekende kandidaten met Frans Timmermans, Agnes Jongerius, Paul Tang en Kati Piri om daar met verve aan te werken. In het PvdA artikel in het Weekblad van woensdag 22 mei hebben we daar nog eens nadrukkelijk op gewezen. De peilingen voor de PvdA lijken weer op een gunstig resultaat voor onze partij uit te komen. Partijen als de SP en zelfs de VVD worden daar zenuwachtig van gezien hun niet al te frisse reacties. Maar daar moeten we wel voor naar de stembus!

CDA-wethouder Rolph Dols naar Tilburg
Op 21 maart bereikte ons een persbericht van het CDA-Tilburg waarin ‘onze’ eigen Gilze en Rijense CDA- wethouder Rolph Dols ten tonele werd gevoerd als opvolger van de Tilburgse CDA-wethouder Erik de Ridder die als Watergraaf bij het Waterschap De Dommel begin mei aan de slag zou gaan.

Snoeihard naar honingzoet
Meteen gingen de speculaties van start over zijn opvolging en ook de geruchten en signalen over een mogelijke uitbreiding van de coalitie verspreidden zich snel. Voor de nuchtere waarnemer op de publieke tribune was al snel duidelijk dat de VVD hiervoor achter de schermen al aan het warmlopen was. Met name VVD-fractievoorzitter David Vermorken had zijn soms snoeiharde oppositie pijlsnel ingeruild voor honingzoete bejegening van de coalitie en de coalitievoorstellen.

Verrassende keuze
Ondertussen werd bij het CDA-Gilze en Rijen op 27 april de opvolger van Rolph Dols uit de hoge hoed getoverd met voor velen de verrassende keuze voor Sandra Diepstraten. Sandra was tot voor kort als ambtenaar in dienst van de gemeente Gilze en Rijen en sinds de ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau projectleider en programmamanager bij de ABG-organisatie.

PvdA voor informateur
Deze hele gang van zaken was voor de PvdA-fractie onder leiding van Peter von Meijenfeldt op 3 mei aanleiding in een persbericht de optie voor het aanstellen van een informateur bij Kern’75 als grootste fractie neer te leggen. Alhoewel de redelijkheid daarvan door velen werd onderkend, bleken de kaarten al eerder geschud en werd zonder blikken of blozen gekozen voor uitbreiding van de coalitie Kern’75- Gemeentebelang-CDA met de VVD en daarmee impliciet voor een 4e wethouder!

Scheuring in Gemeentebelang
Deze uitbreiding van de coalitie met de VVD bleek voor 2 leden van de fractie Gemeentebelang een brug te ver en in de gemeenteraad van 6 mei kondigden zij aan zelfstandig verder te gaan onder de naam ‘Groen Gilze en Rijen’. Daarmee ging de fractie van Gemeentebelang van 5 naar 3 leden.

Vierde wethouder omstreden
Inmiddels is op maandagavond 20 mei het nieuwe college geïnstalleerd met als wethouder voor het CDA, Sandra Diepstraten en als 4e wethouder David Vermorken voor de VVD. Met als vette kop in BN DeStem‘Extra wethouder onverantwoord’. Woorden die PvdA-fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt in zijn prima onderbouwde reactie tegen met name het aanstellen van een 4e wethouder had gebezigd. Daarbij doelde hij vooral op de forse bezuinigingen die de inwoners van Gilze en Rijen te wachten staan, waaraan een extra taakstelling van ruim 4 ton vanwege de extra wethouder nu moet worden toegevoegd.

Nieuw coalitieakkoord
Eigenlijk niks nieuws onder de zon en zeker geen rechtvaardiging voor het aanstellen van een 4e wethouder. Op donderdag 23 mei zal het nieuwe akkoord tegen het licht worden gehouden in de gemeenteraad. Spannender zal het debat zijn bij de behandeling van de perspectiefnota in juni/juli vanwege de bezuinigingstaakstelling om enkele miljoenen weg te poetsen…

Terugblik Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 20 maart

Met lokale PvdA-kandidaten voor de provincie
De eerste maanden van 2019 stonden nadrukkelijk in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart, waaraan we met twee lokale PvdA kandidaten en een lokale campagne hebben meegedaan. En met succes! Veel stemmers wisten onze ‘lijstduwers’ prima te vinden.
Met Willem Starreveld uit Gilze op 15 en Ton Hesemans uit Rijen op 22 hadden de lokale kiezers een aanspreekpunt voor provinciale zaken en een plaatsgenoot om op te stemmen. Willem kwam met in totaal 290 stemmen uit de bus en Ton met 267 stemmen.
In Brabant kwamen we zelfs als PvdA van alle gemeenten procentueel het beste uit de bus.

En voor het Waterschap
Ook op 20 maart werden de verkiezingen gehouden voor het Waterschap en ook hierbij waren we met twee lokale kandidaten vertegenwoordigd op de kandidatenlijst en hebben we lokaal campagne gevoerd. Ook hier met succes. Met René Drogt uit Rijen op 6 met in totaal 335 stemmen en Lau Lavooij uit Gilze op 10 met in totaal 865 stemmen was ook hier de mogelijkheid voor kiezers om op een plaatsgenoot te stemmen en op het Waterschap te kunnen aanspreken. We eindigden in Gilze en Rijen als 3e partij en dat konden ze in andere gemeenten niet evenaren.

Europees parlement
En dan staan zoals gezegd ook nog eens de verkiezingen voor het Europese Parlement voor de deur.
In Nederland op donderdag 23 mei, in veel andere landen op zondag 26 mei.
Hierdoor zijn de uitslagen van alle landen in de EU pas in de loop van zondagavond bekend.
Stiekem hopen we toch met onze ‘Spitzenkandidat’ Frans Timmermans op een goed resultaat voor de PvdA.Eerste kamer

En alsof het niet op kan, op 27 mei wordt de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer bekend. Daarvoor hoeven we niet onze stoel uit. De nieuw gekozen Provinciale Statenleden brengen dan hun stem uit (‘getrapt’) op door de politieke partijen gestelde kandidaten.
Dan zal ook duidelijk zijn wat voor toeren de coalitie van VVD-CDA-D66-ChristenUnie zal moeten uithalen om telkens een meerderheid voor besluiten in de Eerste Kamer te verkrijgen.

PvdA in de media
Weekblad, website, facebook, twitter

Bijna wekelijks worden de PvdA standpunten en acties via artikelen in het Weekblad met onze inwoners ‘gedeeld’. Daarvoor moeten we sinds kort betalen als het artikelen betreft met een zogenaamd wervend karakter. We hebben daar voor gekozen om daarmee ook in het kader van de verkiezingen voor de provincie en het Waterschap en nu ook voor het Europees parlement onze PvdA opvattingen kenbaar te maken.

Alle artikelen komen ook via onze website https://pvda.gilzerijen.nl naar buiten en worden op onze PvdA facebookpagina en overige social media (twitter en Instagram) doorgezet. Daarnaast zijn we ook via Hallo Gilze en Rijen regelmatig in beeld. Ook de regionale media zoals BN DeStem worden niet vergeten.
Om een zo groot mogelijk bereik te hebben is het zeker van belang dat de facebook- en twittervrienden onder ons de PvdA berichten zoveel mogelijk delen!

Contact met de leden zoals de ALV
Het mooiste is natuurlijk het contact in bijvoorbeeld algemene ledenvergaderingen (ALV). Veelal is het aantal leden dat naast bestuurs- en fractieleden aanwezig is niet groot. Toch is de ALV het platform waarbij we met elkaar de koers van de afdeling bepalen, de politieke actualiteit met de fractie bespreken, verkiezingen voorbereiden en zoals in de ALV van 25 maart jl. ook het huishoudboekje van de afdeling vaststellen.

E-mail
Overigens ook het beheerst gebruik van de e-mail is niet meer weg te denken. Zo maken we daar gebruik van om onze ‘Nieuwsbrieven’ aan de leden en belangstellenden toe te sturen, uitnodigingen voor bijeenkomsten en ‘uitjes’ en bijvoorbeeld ook onlangs de “Politieke aandachtspunten Gilze en Rijen eerste halfjaar 2019”, zoals door onze fractie is opgesteld.

Nieuwe leden en ledenbinding
Een partij als de PvdA heeft van oudsher een achterban die de beginselen van de sociaaldemocratie onderschrijven en dat met een lidmaatschap onderstrepen.
Net achter het CDA staat in ons land de PvdA op de 2e plaats met ruim 45.000 leden en daarmee heeft onze partij een behoorlijk trouw ledenbestand ondanks de zeer forse electorale teruggang. Ook in onze afdeling zien we dat terug en in de ALV van 25 maart jl. mochten we weer 2 nieuwe leden bijschrijven.
En ja, mond-tot-mondreclame, oftewel de persoonlijke benadering werkt toch altijd nog het best.
Kijk eens om u heen, in uw eigen familie- en kennissenkring, of in de vereniging waarvan u lid bent. Vanaf 2 euro per maand kan men al lid worden en meepraten en meebeslissen en gestalte geven aan sociaaldemocratische doelstellingen op lokaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau.
Zie ook www.pvda.nl/wordlid of bel een van ons (zie onder “meedoen”) en wij helpen u verder.
EEN NIEUW LID PER LID EN WE VERDUBBELEN ONS LEDENAANTAL!

Fietstocht met barbecue na
We zijn op de eerste plaats natuurlijk een politieke vereniging en geen gezelligheidsclub. Toch is het bijeenkomen om elkaar informeel te ontmoeten van groot belang voor het ‘wij-gevoel’. Dat blijkt iedere keer weer in de praktijk, zoals bij onze jaarlijks fietstocht met bbq na. Ook dit jaar staat dit leuke uitje gepland. Zet het alvast in uw agenda: Zaterdagmiddag 28 september 2019

Vrienden van de PvdA Gilze en Rijen
Begin 2015 hebben we ‘als goed voornemen’ om de PvdA er weer bovenop te krijgen best wat leden bereid gevonden om toe te treden tot “Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”. Met een maandelijkse bijdrage van 5 euro mikten we op extra inkomsten voor goede campagnes en promotie en ledenbinding, waaraan we mede gestalte geven door bijvoorbeeld het jaarlijkse (gratis) fietstochtje met bbq na (zie hierboven).

Nadat de deelname even wat was ingezakt hebben we sinds begin van dit jaar toch weer de financiële extra steun van ca 12 leden. En daar kunnen er nog best wat bij!

Wordt ook ‘vriend’
Voor wie het betreft, daarom deze welgemeende oproep aan leden en sympathisanten om de afdeling extra te ondersteunen (voor wie dat mogelijk is) door lid te worden van “Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”. U kunt daartoe (het liefst automatisch) uw bijdrage van € 5,- per maand overmaken op: PvdA Gilze en Rijen IBAN: NL85RABO0130294357 ovv Vriend van de PvdA in Gilze en Rijen

Praat ook (lokaal) mee!

Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen.
Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, [email protected] en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering. Meepraten kan natuurlijk ook op onze algemene ledenvergaderingen (ALV). U krijgt hiervoor steeds tijdig een uitnodiging.

Leuke club

page4image62102016

Ton van Gageldonk

We zijn natuurlijk erg gelukkig met de gestage toename van ons ledenbestand en zeker extra gelukkig met het feit dat verschillende nieuwe leden in de afgelopen tijd ook actief meedoen en meedenken.

Vooral terug te zien in hun deelname aan de voorvergaderingen, inmiddels een leuke club van circa 15 leden.
Nieuw lid raadscommissie Ruimte
En dat heeft ook geleid tot het formeel deelnemen namens de PvdA in de diverse raadscommissies.
Als nieuwste PvdA vertegenwoordiger is in de raadsvergadering van 6 mei jl. Ton van Gageldonk (zie foto) in de plaats van Peter von Meijenfeldt formeel benoemd tot lid van de raadscommissie Ruimte (raadsleden kunnen overigens altijd in een commissie aanschuiven).
We wensen Ton veel succes!

 

Vragen en suggesties
Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs- fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht:

PvdA afdeling Gilze en Rijen

PvdA afdelingsbestuur: [email protected]
Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 [email protected]; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]: Harrie Broeders 0161-224884 [email protected]
Lid: Johan van Zuijlen [email protected]
Lid: René Drogt 0611419353 [email protected]

PvdA website
PvdA webmaster: Derk Tabor – [email protected] website: https://pvda.gilzerijen.nl

PvdA fractie
PvdA fractiesecretariaat: [email protected]
Lid tevens Fractievoorzitter: Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 [email protected] tevens Fractiesecretaris: Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 [email protected]

PvdA Raadscommissieleden
Middelen
Jeanne van der Heijden-van Opstal 06 2006 3319 [email protected]
Lau Lavooij 06 2001 1712 [email protected]
Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 [email protected]
Geert Sterenborg 06 3835 9533 [email protected]
NB Peter is ook voorzitter van de lokale rekenkamercommissie, afwisselend met de CDA-fractievoorzitterRuimte
Jack Adriaensen 06 2256 8765 [email protected]
Ton van Gageldonk 06 2297 2749 [email protected]
Stijn van der Heijden 06 1555 53541 [email protected]
Jos Uitterhoeve 06 2138 9149 [email protected]
Samenleving
Marielle Doremalen 06 4421 3664 [email protected]
Ton Hesemans 06 1752 3483 [email protected]
Theo Pot 06 2021 6316 [email protected]
Clementine Vervaet 06 4468 6722 [email protected]
NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling zijn.

Laat ons ook weten…..

Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan [email protected]
Wij willen graag iets van ons laten horen!