28 maart 2017, om 20:30 | De Boodschap

Algemene Ledenvergadering PvdA Gilze en RIjen

  1. Voorlopige Agenda
  1. Opening
  1. Ingekomen stukken / Mededelingen / Nieuwsbrief-1 2017 / Ledenbestand
  1. Notulen ledenvergadering 16-01-2017
  1. Bestuurssamenstelling

In de vorige ledenvergadering heeft Jeanne van der Heijden vanwege haar drukke baan afscheid moet nemen als secretaris. Graag zien we de vacature zsm ingevuld. Denkt u er eens over na! U kunt zich als kandidaat voor de functie van secretaris opgeven bij onze voorzitter, Lau Lavooij, e-mail: laulav@ziggo.nl – tel 0620011712. Vooralsnog zijn de taken in het bestuur verdeeld onder Lau Lavooij en Ton Hesemans en is formeel het secretariaat in handen gesteld van Ton Hesemans, Rembrandtlaan 13 5121 WK Rijen. gilzerijen@pvda.nl (tel. 0161-223812 / 0617523483).

  1. Terugblik Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
  1. Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018

– Vaststellen profielschets gemeenteraadsfractie

– Vaststellen opdracht en samenstelling adviescommissie kandidaatstelling

– Wijziging Draaiboek mbt maanden waarin gesprekken met kandidaten zijn

– Instelling/samenstelling programmacommissie tbv het verkiezingsprogramma

– Instelling campagnecommissie / aanstelling campagnecoördinator

  1. Blik op de actuele gemeentepolitiek door de fractie
  1. Rondvraag en Sluiting