22 november 2016, om 20:30 | De Boodschap, ruimte 12

Ledenvergadering

Beste leden,

De secretaris nodigt u uit voor de ledenvergadering van de PvdA Gilze en Rijen volgende week dinsdag 22 november 2016 in de Boodschap (ruimte 12) te Rijen.

Agenda:

 1. Agenda
 2. Opening
 3. Ingekomen stukken /mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 20-4-2016
 5. Bestuurssamenstelling: in verband met een opzegging is een (bestuurs-)plaats vacant. Belangstellenden voor een bestuursfunctie zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, of bij aanvang van dit agendapunt in de vergadering.
 6. Terugblik fietstochtje / barbecue 04-09-2015
 7. Werkplan 2017
 8. Begroting 2017
 9. Woordje fractie
 10. Tweede Kamerverkiezingen woensdag 15 maart 2017: (*)Concept verkiezingsprogramma verschenen op maandag 24 oktober 2016; (*) Gewestelijk Voorcongres gehouden op 12 november 2016 in Tilburg; (*) Ledenraadpleging lijsttrekkersverkiezing do 24 november – do 8 december 2016; (*) Verkiezingscongres za 14 en zo 15 januari 2017
 11. Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018: (*) Besluit deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als PvdA afdeling Gilze en Rijen; (*) In januari 2017 komt in een ledenvergadering in een draaiboek o.a. het opstellen van het verkiezingsprogramma, de profielschets en de ontwerp-kandidatenlijst aan de orde
 12. Rondvraag en Sluiting

 

Jeanne van der Heijden

secretaris PvdA Gilze en Rijen