11 december 2014, om 20:00 | gemeentehuis

Voorvergadering Raad

Fractie en actieve leden bereiden zich voor op de agenda van de raadsvergadering op maandag 15 december 2014.

Leden van de PvdA en geïnteresseerde niet-leden zijn welkom.