14 juni, van 20:00 tot 22:30 | Gemeentehuis

Voorvergadering raadscommissies

Op 18, 19 en 20 juni vinden de vergaderingen van de raadscommissies plaats (resp. Ruimte, Samenleving en Middelen). Tijdens de voorvergadering wordt de inbreng van de PvdA bepaald. Leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.