culturele centra

Vragen van de PvdA fractie aan B&W inzake ontwikkelingen in de Culturele centra Gilze en Rijen (CCGR).

Al jarenlang bezit de gemeente Gilze en Rijen twee prima functionerende culturele centra namelijk De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze. Beide centra zijn overgedragen aan CCGR.

De gemeente Gilze en Rijen subsidieert deze centra jaarlijks met een subsidie van € 378.000. Deze subsidie is in feite bedoeld om verenigingen tegen een voor hen betaalbaar tarief een thuisbasis te bieden. CCGR organiseert hiernaast evenementen waarmee horecaopbrengsten worden gegenereerd en realiseert commerciële verhuur. Dit laatste mag door het hanteren van een verenigingstarief en een commercieel tarief niet leiden tot verdringing van de verhuur aan het verenigingsleven.

In het verleden zijn er aan de Senioren Vereniging Rijen (SVR) toezeggingen gedaan over het in eigen beheer houden van de bar en dus tevens de inkomsten hiervan. Ook heeft onze gemeente destijds een eigen vleugel specifiek voor SVR  gefaciliteerd. Na een eerdere flinke verhoging van de huur  heeft SVR, volgens door de fractie verkregen informatie, van CCGR nu de opdracht gekregen de bar te sluiten.

Onze fractie heeft in dit verband de volgende vragen aan het college:

  1. In hoeverre heeft de gemeente nog invloed op deze culturele centra?
  2. Welke voorwaarden/kaders zijn er door de gemeente gesteld aan het verlenen van de jaarlijkse subsidie aan CCGR? Maakt het zelfstandig exploiteren van de bar door SVR hier onderdeel van uit?
  3. Kunnen afspraken vanuit het verleden zoals bedoeld in vraag 2 zonder overleg terzijde worden geschoven?
  4. In hoeverre speelt de horecawetgeving een rol bij bovengenoemde beslissing van CCGR?

 

20 juli 2018

 

PvdA Gilze en Rijen

Marielle Doremalen.