Motie Kinderarmoede

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 8 mei 2017
constaterende dat:

 

Het kabinet vanaf 2017 elk jaar (structureel) 100 miljoen euro extra uittrekt voor kinderen in armoede. (de zgn Klijnsmagelden)

Op schriftelijke vragen van de PvdA fractie d.d. november 2016 het college heeft geantwoord:

De gemeente Gilze en Rijen voert al jaren een ruimhartig armoedebeleid. Ons uitgangspunt is dat we doen wat nodig is om mensen te helpen. Extra middelen uit Den Haag zijn natuurlijk welkom, maar het leidt er niet toe dat wij ons beleid gaan veranderen: het lokale huidige ruimhartige armoedebeleid wordt voortgezet.

Overwegende dat :

  • Er veel  kinderarmoede in Nederland (400.000)  en in Noord-Brabant (52.000) bestaat, dus ook in de gemeente Gilze en Rijen.
  • Elk kind recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke  maatschappelijke ontwikkeling.
  • Inmiddels een op de negen kinderen in armoede leeft.
  • Het college dit in tegenstelling tot andere gemeenten, waaronder bijvoorbeeld         Oosterhout en Dongen, geen structurele plannen heeft gepresenteerd om deze gelden in natura te besteden.
  • Gemeentes, die geen plannen hebben hoe het extra geld te besteden, het risico lopen de komende jaren dit geld niet meer te zullen krijgen.
  • Er binnenkort een gesprek plaatsvindt tussen de regiocoördinator van Stichting Leergeld en wethouder Dols over hoe de extra gelden voor kinderarmoede, die onze gemeente krijgt, besteed kunnen worden.

verzoekt het college:

  • Verslag uit te brengen aan de raad over de uitkomsten van het gesprek met Stichting Leergeld.
  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het totale bedrag (circa 100.000 euro voor onze gemeente) bij de juiste doelgroep (kinderen) terecht te laten komen en de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad te presenteren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA fractie, Marielle Doremalen.