gevolgen ondergrondse afvalcontainers voor bomen

De fractie van de PvdA verzoekt het college om voor bespreking in de vergadering van de commissie Ruimte op 11 september a.s. de volgende informatie te verstrekken.

In het kader van de nieuwe gemeentelijke afvalinzamelingsmethodiek worden de komende maanden ondergrondse containers aangebracht in de vier kerkdorpen in onze gemeente. Hierbij zullen op diverse locaties bomen verdwijnen.

Graag krijgen wij van het college nadere informatie over het aantal bomen dat op de diverse locaties zal verdwijnen, of voor het verwijderen van deze bomen de vereiste procedure is gevolgd en vergunningen zijn/worden verkregen, en hoe en waar u de te verwijderen bomen gaat compenseren.

23 augustus 2018

PvdA Gilze en Rijen

Peter von Meijenfeldt