Landschapscamping De Brakken

Vragen van de PvdA fractie aan B&W inzake zitting Raad van State over landschapscamping de Brakken.

BN/DeStem van 22 augustus wijdt een artikel aan de zitting van de Raad van State over de beroepsprocedure die door een omwonende is aangespannen tegen het bestemmingsplan voor de landschapscamping aan de Brakken in Gilze.

In het artikel wordt gemeld dat de gemeente Gilze en Rijen tijdens de zitting schitterde door afwezigheid. “Die had blijkbaar geen zin om naar Den Haag af te reizen om haar campingbesluit te verdedigen. Wel had ze een brief gestuurd waarin het gemeentebestuur aangaf wel akkoord te kunnen gaan als de Raad van State een streep haalt door haar eigen bestemmingsplan”, aldus een passage in het artikel.

Onze fractie heeft in dit verband de volgende vragen aan het college:

  1. Is het juist dat de gemeente niet vertegenwoordigd was bij de betreffende zitting van de Raad van State?
  2. Zo ja, wat is de reden dat de gemeente niet vertegenwoordigd was?
  3. Bent u niet met ons van mening dat het van goed bestuur getuigt, onder meer uit respect voor de Raad van State en voor betrokkenen zoals reclamanten, dat u de gemeente als regel vertegenwoordigt bij zittingen van de Raad van State?
  4. Is dit niet temeer van belang om tijdens de zittingen uitleg of verdediging te geven over besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen?
  5. Waarop baseert u uw blijkbaar in een brief neergelegde standpunt dat ermee akkoord wordt gegaan als de Raad van State een streep haalt door het bestemmingsplan. Het gaat immers om een raadsbesluit en de raad is –voor zover ons bekend- niet gekend in dit standpunt

23 augustus 2018

PvdA Gilze en Rijen

Peter von Meijenfeldt