PvdA tegen tweedeling van kern Rijen

3 december 2017

Onderzoek naar oplossing voor spoorwegovergangen

PvdA tegen tweedeling van kern Rijen

De behandeling afgelopen week van de ‘spoorse’ problematiek in Rijen in de commissie Ruimte heeft meer vragen dan duidelijkheid opgeleverd. Met name geldt dit voor de handhaving van de verbinding tussen Rijen-Zuid en de rest van de kern.

Vier alternatieven in onderzoek
De raadscommissie werd geïnformeerd over het onderzoek dat gemeente, provincie, ProRail en het ministerie van I&M momenteel uitvoeren. Hierbij is een variant waarbij de spoorwegovergang in de Stationsstraat in Rijen wordt afgesloten. Het autoverkeer van en naar Rijen moet daarna worden afgewikkeld via de Oosterhoutseweg en de Mazcektunnel. Een tweede mogelijkheid is dat in de Stationsstraat een tunnel wordt aangelegd. Hiervoor zullen veel huizen moeten wijken.

PvdA gekant tegen een tweedeling van Rijen
De PvdA wil dat nog een andere variant in het onderzoek wordt betrokken. Namelijk een verdiepte ligging en/of gedeeltelijke ondertunneling van de spoorlijn in de kern Rijen. Dit idee werd door wethouder Starreveld radicaal van de hand gewezen. Volgens hem wordt de gemeente hiermee niet serieus genomen bij de andere instanties.
Voor de PvdA is dit geen uitgemaakte zaak. Immers de veiligheid en het leefmilieu van de inwoners van Rijen moeten bepalend zijn voor de keuze die wordt gemaakt. Rijen heeft al jarenlang zwaar te lijden onder de overlast van het spoor. En door toename van het treinverkeer wordt dit de komende jaren alleen maar erger.
Voor de PvdA staat voorop dat de huidige verbinding tussen Rijen-Zuid en de rest van de kern in stand moet blijven. Dit geldt eveneens voor de stationsfunctie in Rijen.
De PvdA zal hiervoor in de raad van 18 december een motie indienen.

Verdiepte ligging maakt spoor toekomstbestendig
Voor de PvdA staat vast dat de spoorlijn in onze gemeente alleen toekomstbestendig is te maken als deze gedeeltelijk of volledig verdiept komt te liggen. Ook elders in ons land wordt voor deze mogelijkheid gekozen. Zo start in Vught binnenkort de aanleg.
De PvdA meent dat de gemeente zich hiervoor hard moet maken bij de andere betrokken instanties.

Informatie
Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of www.gilzerijen.pvda.nl