PvdA krijgt steun van Fietsersbond

Door Peter von Meijenfeldt op 21 mei 2018

Noodklok voor fietsers op Raadhuisplein

Het besluit van de 3 coalitiepartijen Gemeentebelang, CDA en Kern’75 om fietsers op het Raadhuisplein de voorrang te ontnemen, blijft de gemoederen verhit houden. De PvdA Gilze en Rijen heeft bij herhaling aangedrongen op herziening van dit onzalige plan. Echter zonder resultaat. Na Veilig Verkeer Nederland heeft nu ook de Fietsersbond haar afkeuring uitgesproken over het plan. 

Ruim baan voor de auto, fietsers kind van de rekening
Het besluit, eind 2017, van de partijen Gemeenbelang, CDA en Kern’75 om het Raadhuisplein te herinrichten, heeft veel weerstand opgeroepen. In de gemeenteraad verzette de PvdA zich, samen met de VVD, bij herhaling tegen het plan. Immers voor een snelle afwikkeling van het autoverkeer over het plein gaan de fietsers hun voorrang verliezen.

Door als eerste maatregel 3 kruispunten te wijzigen, vervalt de voorrangssituatie die fietsers nu hebben op het plein. Fietsers en voetgangers worden in de nieuwe situatie gedwongen om buiten het plein om over te steken. Daarbij moeten zij voorrang geven aan het autoverkeer.

Nadat al eerder Veilig Verkeer Nederland de gemeente waarschuwde voor de risico’s die hierdoor ontstaan, heeft nu ook de Fietsersbond haar afkeur laten blijken.

Bezwaren tegen de herinrichting
De PvdA Gilze en Rijen is van meet af voorstander geweest van het instellen van éénrichtingverkeer op het Raadhuisplein. Bij deze zogenaamde rotondeoplossing wordt het verkeer in één richting over het plein geleid. Hierbij kunnen de fietsers voorrang houden op het plein en bovendien in twee richtingen blijven fietsen. Deze variant kwam ook als beste oplossing uit een verkeerskundige studie.

Een handtekeningenactie van de PvdA Gilze en Rijen om de fietsers voorrang te laten houden, kreeg eind 2017 de steun van ruim 800 inwoners en ondernemers rond het Raadhuisplein.

De coalitiepartijen Gemeentebelang, CDA en Kern’75 verkozen echter toch de oplossing om voorrang te geven aan het autoverkeer door de uitvoering van een peperduur herinrichtingsplan.

Ruim 70 omwonenden van het Raadhuisplein hebben nu bezwaar gemaakt tegen het plan, daarin gesteund door de Fietsersbond. Verkeerskundige experts van deze landelijke fietsorganisatie concluderen zelfs in meer dan 10 jaar niet te zijn geconfronteerd met een dergelijk fietsonvriendelijk plan in het hart van een bebouwde kom.

PvdA: advies van Verkeerscommissie noodzakelijk
De gemeente raadpleegde in een eerdere fase niet haar eigen Verkeerscommissie over het herinrichtingsplan. Dat noodzaakte Veilig Verkeer Nederland als lid van deze commissie om zelf haar afkeur te laten blijken. Nu ook de Fietsersbond een vernietigend oordeel velt over het plan, is het volgens de PvdA Gilze en Rijen noodzakelijk dat de gemeentelijke Verkeerscommissie alsnog om advies wordt gevraagd hoe de fietsveiligheid op het plein het beste is te waarborgen.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02 of
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt