Kern75, Gemeentebelang en CDA drukken aanpassing Raadhuisplein door

22 december 2017

Wie zijn oor te luister legt in de gemeente kan maar één conclusie trekken: onze inwoners willen een Raadhuisplein waarop de fietsers en voetgangers voorrang hebben boven het autoverkeer. Maar hieraan hebben de coalitiepartijen Kern’75, Gemeentebelang en CDA geen boodschap. Zij stemden voor een aanpassing waarbij het autoverkeer in het centrum van Rijen ruim baan wordt gegeven.

 

PvdA wil dat fietsers niet in gevaar komen

Voor de PvdA heeft het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op het Raadhuisplein altijd voorop gestaan. Het omvormen naar éénrichtingsverkeer met behoud van voorrang voor fietsers en voetgangers biedt hiervoor de beste garanties. Het pleidooi van de PvdA, evenals de VVD, om deze keuze te maken is van meet af terzijde geschoven door de drie coalitiepartijen. Om volstrekt onduidelijke redenen willen zij een herinrichting waarbij de kwetsbare verkeersdeelnemers de voorrang wordt ontnomen.

Met hun besluit wordt bovendien de oproep genegeerd van vele honderden inwoners en gebruikers van het plein in een PvdA-petitie aangeboden aan het gemeentebestuur.

Maandagavond besloten de drie coalitiepartijen in de raadsvergadering 360.000 euro excl. BTW beschikbaar te stellen voor aanpassing van drie kruispunten. Fietsers en voetgangers moeten na de aanpassing verderop in de zijstraten gaan oversteken bij oversteekplaatsen. En daarbij bovendien auto’s voorrang geven.

 

Volstrekt onlogische en gevaarlijke oplossing

De PvdA vreest dat het besluit van Kern’75, Gemeentebelang en CDA leidt tot een volstrekt onlogische, onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie in het hart van onze gemeente. Door het verdwijnen van de voorrang voor fietsers en voetgangers zullen zij de dupe worden van deze onwenselijke aanpassing. Bovendien is dit strijdig met het algemeen gevolgde uitgangspunt in ons land dat binnen dorpskernen fietsers en voetgangers voorrang hebben.

Ook Veilig Verkeer Nederland en de politie adviseerden de gemeente om voorrang voor fietsers en voetgangers te behouden. Tevergeefs. Blijkbaar heeft een onnodige dadendrang bij de coalitiepartijen geleid tot dit onwenselijke besluit.

De PvdA zal zich blijven inzetten voor veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers in onze gemeente.