12 maart 2017

Actie behoud weekmarkt op het Wilhelminaplein

PvdA sloot op de markt actieve campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen af

Met goede gesprekken met kiezers op de weekmarkt van Rijen op donderdag 10 maart en de weekmarkt van Gilze op vrijdag 11 maart riep de PvdA Gilze en Rijen nogmaals de kiezers op in ieder geval te gaan stemmen op woensdag 15 maart. Tevens peilden we in Rijen de stemming over de toekomst van de weekmarkt naar aanleiding van het artikel daags ervoor in BN DeStem.

Markt van groot belang

In het artikel in BN DeStem van woensdag 8 maart jl. over de toekomst van de weekmarkt in Rijen, werd de vrees geuit “dat de weekmarkt in Rijen na vijftig jaar sneuvelt”. Vermeld werd ook dat de markt een publiekstrekker is en voor economische bedrijvigheid zorgt. Voor de PvdA vervult de markt tevens een onmisbare sociale functie. Dit alles was aanleiding voor de PvdA hierover de bezoekers van de markt de stelling voor te leggen, “De PvdA afdeling Gilze en Rijen is van mening dat een volwaardige weekmarkt erbij hoort en zeker in het centrum van Rijen moet blijven”.

Handen af van markt Rijen

Veel bezoekers bleken op de hoogte te zijn van de problematiek en konden de in het artikel vermelde handelwijze van verantwoordelijk wethouder Dols absoluut niet waarderen. Kort samengevat luidden de reacties “handen af van ‘onze’ markt”! In nog geen 2 uur werd de PvdA stelling onderschreven door niet minder dan 238 marktbezoekers. De PvdA voelt zich hierdoor gesterkt in de overtuiging dat op het Wilhelminaplein een volwaardige markt moet blijven en zal dat ook inclusief de steunbetuigingen overbrengen aan de wethouder.

PvdA zichtbaar en aanspreekbaar

Zowel op de zonnige markt van Rijen, als op de zonovergoten markt van Gilze werden de bezoekers, net als bij de wekelijke bezoeken sinds 4 februari aan diverse wijken, begroet met een roos en de onvermijdelijke vraag, “gaat u stemmen op 15 maart”. Veel mensen gaven aan dat van plan te zijn, maar nog veel meer mensen wisten (nog) niet op welke partij! In goede gesprekken hebben we daarbij gewezen op de verantwoordelijkheid die de PvdA genomen heeft bij het oplossen van de crisis. In de bezoeken aan de buurten en wijken en aan de markten toonde de PvdA zich nadrukkelijk zichtbaar en aanspreekbaar.

Stem op 15 maart

Duidelijk is dat er door het beleid van de afgelopen 4 jaar de economie weer groeit en de werkgelegenheid stijgt en… er weer ruimte is voor ondersteunende maatregelen voor goede en betaalbare zorg, goed werk, gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs.

De vraag is nu in welk land willen we wakker worden op 16 maart. Door een stem op de PvdA op 15 maart kiest u voor een land waar het niet ieder voor zich is, maar waar we het samen doen. Stem 15 maart PvdA. Samen vooruit!