15 mei 2017

Armoedebeleid Gilze en Rijen kan en moet beter

PvdA wil dat  extra rijksgelden voor kinderarmoede ingezet worden

Eind vorig jaar werd bekend, dat staatssecretaris Klijnsma structureel extra geld beschikbaar in het vooruitzicht stelde aan de gemeentes in de strijd tegen kinderarmoede. Onze gemeente Gilze en Rijen krijgt dan ook vanaf 2017 jaarlijks ongeveer 100.000 euro. Tijdens de raadsvergadering van 8 mei jl. diende Marielle Doremalen namens de PvdA een motie in met daarin de opdracht aan de wethouder om te onderzoeken hoe de Klijnsma gelden in onze gemeente ingezet kunnen worden. Helaas kreeg deze motie geen steun van wethouder Dols en ook niet van de andere partijen in de raad.

Waarom het geld niet gebruiken?

Tijdens de vergadering gaf wethouder Dols aan, dat het armoedebeleid in onze gemeente goed en ruimhartig is en dat hij geen mogelijke verbeteringen zag. De wethouder legde de bal terug bij de PvdA en vroeg om dan te komen met concrete ideeën. Marielle Doremalen: “Nu zijn de Klijnsma gelden aan de bijzondere bijstand toegevoegd, maar als er niets verandert in het beleid, is het geld aan het einde van 2017 over en wordt het aan de algemene reserve toegevoegd. Dat mag niet gebeuren. Bovendien kan het zijn, dat we vanaf 2018 het extra geld dan niet meer krijgen omdat onze gemeente het niet besteed waarvoor het bedoeld is”.

Het sociaal minimum

In Gilze en Rijen zorgt de gemeente voor bijzondere bijstand, voor iedereen met een verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is landelijk berekend en hangt af van je leeftijd en situatie, zoals samenwonend en met of zonder kinderen. Met het sociaal minimum moet je net rond kunnen komen en huur, tweedehands kleding en voedsel kunnen betalen.

Is het beleid wel zo goed?

Zoals gezegd kun je in Gilze en Rijen bijzondere bijstand aanvragen als je 110% van het sociaal minimum hebt of daaronder zit. Met deze bijzondere bijstand kun je bijvoorbeeld een nieuwe koelkast betalen. Het moeten noodzakelijke kosten zijn. Onze gemeente biedt voor kinderen de mogelijkheid om via de bijzondere bijstand zwemlessen te kunnen volgen of het lidmaatschap van een vereniging te betalen. Marielle Doremalen: “Zeker, dit is een redelijk beleid. Onze gemeente doet hiermee wat gedaan moet worden. Maar echt goed is het zeker niet. Veel andere gemeentes hebben een veel ruimhartiger beleid”. Gelukkig kunnen onze inwoners ook terecht bij Stichting Leergeld en zijn er in onze gemeente particuliere initiatieven zoals de Voedselbank en de Weggeefhoek. In de praktijk voor de doelgroep een noodzaak voor een basisbestaan.

Wat kan er beter?

Veel gemeentes hebben een minimafonds in het leven geroepen, vaak voor zowel volwassenen als kinderen. Via dit fonds kunnen mensen met een laag inkomen echt meedoen. Ze kunnen hiermee een tijdschriftabonnement of museumjaarkaart betalen. Verder kunnen ze er een uitje mee financieren, bijvoorbeeld naar het zwembad of een binnenspeeltuin. En het biedt ook volwassenen de mogelijkheid om vanuit dit fonds de contributie van een vereniging te betalen. Marielle Doremalen: “Hoe je een dergelijk fonds vorm geeft, daar kun je keuzes in maken. Er zijn gemeentes, die hun inwoners met een laag inkomen jaarlijks een vast bedrag geven dat zij kunnen besteden naar keuze aan activiteiten die binnen het fonds aangeboden worden. Andere gemeentes werken samen met (lokale) ondernemers en bieden een pas aan waarmee men korting kan krijgen bij bijvoorbeeld evenementen, theaterbezoeken en zwermbaden. En daarnaast de mogelijkheid om jaarlijks een vast bedrag te storten op deze pas, dat dan weer besteed kan worden bij de ondernemers in de regio die meedoen. Dit is iets wat onze gemeente echt mist”. Zoals gezegd hebben de mensen, die het betreft, vaak net genoeg om rond te kunnen komen en kan men verder al deze zaken niet betalen.

Hoeveel procent van het sociaal minimum?

Er zijn gemeentes, die een andere norm hanteren, waarbij je als inwoner recht hebt op financiële hulp van de gemeente. Bij veel gemeentes is hier recht op bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum of zelfs tot 130%. Marielle Doremalen: “Als je als gezin moet leven van 120% van het sociaal minimum, is dat nog steeds maar heel weinig en heb je wel een steuntje in de rug nodig”.

Hoe nu verder?

De PvdA Gilze en Rijen is bezig met het concreet uitwerken van een plan voor de besteding van de Klijnsma gelden gebaseerd op de hierboven beschreven ideeën. Vervolgens zal de PvdA een concreet voorstel presenteren aan de raad. Onze inwoners en hun kinderen, die van een laag inkomen moeten rondkomen, hebben daar volgens de regering recht op en gemeenten krijgen daarvoor dan ook de benodigde middelen. Voor de wethouder en de raad om hieraan zo snel mogelijk een gepaste invulling te geven.