Betrek omwonenden actief bij opstellen luchthavenbesluit

4 oktober 2018

Toen het concept luchthavenbesluit enkele maanden geleden gepresenteerd werd, was er veel onrust onder de omwonenden van de vliegbasis Gilze-Rijen. Het concept gaf defensie de mogelijkheid om meer te gaan vliegen dichtbij bestaande woonwijken. Hierop werden veel zienswijzen ingediend. Dit alles leidde ertoe dat de Tweede Kamer een motie aannam met de opdracht aan het kabinet om ervoor te zorgen dat inzake de nieuwe geluidzone in overleg met betrokkenen zoals omwonenden tot een gedragen besluit kan worden gekomen.

COVM
Tijdens de bijeenkomst van de COVM op 26 september ging het ook hierover. Aanwezig was de heer Kwast van het ministerie van defensie. Hij gaf aan dat een nieuw concept eerst door defensie in de COVM besproken zou worden, alvorens het in beton gegoten was. Op de vraag van andere COVM-leden of er dan ook niet voordat het concept definitief is, een informatie-bijeenkomst met omwonenden moet komen, zodat zij ook hun mening kunnen geven, kwam geen duidelijk antwoord. Daar moest volgens de heer Kwast nog eens goed over nagedacht worden.

Motie gemeenteraad
Volgens de PvdA Gilze en Rijen kan het nooit de bedoeling zijn dat omwonenden pas in het proces betrokken worden, als alles al in kannen en kruiken zit. Zo kan men nooit komen tot een breed gedragen besluit zoals bedoeld in de Tweede Kamer motie. De PvdA vindt dat naast de COVM ook omwonenden in een vroegtijdig stadium moeten worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe voorstellen. Daarom diende de PvdA tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen  maandag 1 oktober een motie in met het verzoek aan het college om een toezegging te vragen aan de staatssecretaris van Defensie dat dit inderdaad zal gaan gebeuren en omwonenden dus al op een vroeg moment gehoord worden.

Hoe verder?
Zoals bekend is de PvdA tegen het oude concept luchthavenbesluit. De overlast voor omwonenden mag niet toenemen. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zoals goede simulatoren, het wijzigen van de vliegroutes of vliegbewegingen overbrengen naar andere plaatsen in het land. Wij hopen dit dan ook terug te zien in het nieuwe luchthavenbesluit dat nu opgesteld gaat worden.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02