19 juni 2016

Binnenkort gesprekken tussen wethouder en GGD

Blijft het consultatiebureau in Gilze geopend?

De GGD Hart voor Brabant is aan het bezuinigen. In die bezuinigingsplannen wordt ook rekening gehouden met het sluiten van enkele consultatiebureaus, waaronder het consultatiebureau in Gilze. De PvdA Gilze en Rijen strijdt al vanaf het bekend worden van deze mogelijke sluiting voor het behoud van het consultatiebureau in Gilze. Inmiddels zijn alle partijen in de raad het erover eens, dat er een consultatiebureauvoorziening moet blijven in beide grote kernen, Rijen en Gilze. Binnenkort voert wethouder Van der Veen gesprekken met de GGD om de mogelijkheden te bekijken.

Wat zijn de taken van een consultatiebureau?

Bij het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van jonge kinderen gevolgd, al vanaf zuigelingenleeftijd. Niet alleen gaat het dan om gewicht, lengte, een gehoor- en een ogentest. Maar er zijn ook onderzoeken door verpleegkundige en arts, waarin gekeken wordt naar motoriek, spraak, enz. Als er iets in de ontwikkeling van het kind niet goed gaat, wordt dit zo op tijd ontdekt en kan er indien nodig meteen actie worden ondernomen.

Een consultatiebureau dichtbij

De PvdA vindt het belangrijk, dat voor al onze inwoners het consultatiebureau gemakkelijk te bereiken is, dus ook zonder afhankelijk te zijn van de auto of het openbaar vervoer. Je maakt het dan mogelijk, dat iedereen naar het consultatiebureau toe kan. Je kunt te voet of op de fiets met je baby of peuter ernaar toe. Zo maak je het bereik van het consultatiebureau ook zo groot mogelijk en zorg je ervoor, dat alle inwoners in beeld zijn en blijven. Je bent er op tijd bij, als er iets mis gaat in de ontwikkeling van een kind en je kunt dure zorg vermijden.

Duidelijke stellingname van de gemeenteraad

In de gemeenteraad van 13 juni stond ook de ontwerpbegroting 2017 van de GGD Hart voor Brabant op de agenda. Maar in die begroting was ook de sluiting van het consultatiebureau in Gilze opgenomen. Daarom is met raadsbrede steun in het raadsbesluit opgenomen, dat de raad wel instemt met de ontwerpbegroting, maar niet met de voorgenomen sluiting van het consultatiebureau in Gilze, zonder dat voorzien wordt in een andere, adequate consultatiebureauvoorziening in Gilze.

Hoe nu verder?

Op korte termijn voert wethouder Van der Veen gesprekken met de GGD Hart voor Brabant. Zij zal zich daarbij inzetten voor het behoud van het consultatiebureau. De PvdA zal de uitkomst van deze gesprekken afwachten en hoopt, dat dit zal leiden tot een positieve uitkomst.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.