Door Peter von Meijenfeldt op 25 maart 2016

Debatavond veiligheid en vliegbasis op 4 april Kamerleden PvdA komen naar Rijen

AngelienDe aanslagen van vorige week in Brussel maken eens temeer duidelijk dat onze veiligheid in het geding is. Ook de voortdurende oorlogen in het Midden-Oosten en de vredesmissies van onze krijgsmacht onderstrepen de noodzakelijke blijvende aandacht voor een parate krijgsmacht, waaronder de luchtmacht.

 

Angelien Eijsink en Sultan Gunal-Gezer

De PvdA Tweede Kamerleden Angelien Eijsink en Sultan Gunal-Gezer zullen op maandagavond 4 april in Rijen aanwezig zijn voor een debatavond over het thema “Veiligheid en vliegbasis Gilze-Rijen”. De debatavond wordt georganiseerd door de afdeling Gilze en Rijen van de PvdA.

Beide kamerleden zijn woordvoerder voor Defensie in de Tweede Kamer. Angelien Eijsink is bovendien voorzitter van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

 

Rol van de luchtmacht en vliegbasis Gilze-Rijen

Niet alleen zal worden ingegaan op de rol van de Nederlandse krijgsmacht, waaronder de luchtmacht, voor de veiligheid in ons land en elders in de wereld. Hierbij wordt het plan voor een nieuwe benadering van het defensiebeleid belicht door voormalig PvdA Tweede Kamerlid Harry van den Bergh.

Ook zullen tijdens de debatavond aspecten aan de orde komen die samenhangen met de vliegbasis Gilze-Rijen. Zoals het in voorbereiding zijnde nieuwe Luchthavenbesluit voor de vliegbasis, het functioneren van de overlegcommissie COVM, de werkgelegenheid en de geluidsoverlast van de vliegbasis, waaronder het trillingen veroorzakende rattle noise.

Commandeur Polet, bevelvoerder van de vliegbasis en het Defensie Helikopter Commando heeft toegezegd aan de debatavond te zullen deelnemen.

De debatavond vindt plaats op maandagavond 4 april a.s. van 19:30 – 21:30 uur in CC De Boodschap in Rijen, en wordt geleid door Peter von Meijenfeldt, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad.

 

 

 

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt