29 april 2017

Denk mee, praat mee, doe mee met de PvdA Gilze en Rijen

Brainstormbijeenkomst zaterdagmiddag 13 mei

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als voorbereiding daarop heeft de PvdA afdeling Gilze en Rijen een draaiboek vastgesteld. Met informatie over het op te stellen ontwerp-verkiezingsprogramma, de kandidaatsstelling en de campagne. En natuurlijk belangrijke beslismomenten over het vaststellen van het programma en de kandidatenlijst. Iedereen die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt kan hierover meedenken, meepraten en meedoen. Om te beginnen op zaterdagmiddag 13 mei a.s.

 Nieuw elan

De PvdA Gilze en Rijen is al sinds 1974 vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zowel in de oppositie als lid van de coalitie heeft de PvdA van zich doen spreken. Steeds werd er en wordt er opgekomen voor een leefbaar, sociaal en duurzaam Gilze en Rijen, waarin iedereen kan meedoen. Graag zetten we dat voort met nieuw elan. Met nieuwe mensen die zich verwant voelen met een progressieve partij op lokaal niveau en zich willen inzetten voor het welzijn van alle inwoners. Met jonge mensen ook die het raads- en fractiewerk zien als een perspectiefvolle uitdaging. En met ervaren mensen, die de PvdA in Gilze en Rijen al jaren als partij met kwaliteit kenmerkt. Maar vooral ook met betrokken mensen!

Welkom

Iedereen die zich hierop wil oriënteren, mee wil denken en mee wil schrijven aan het verkiezingsprogramma, mee wil helpen om dit uit te dragen, of zelf kandidaat wil zijn voor de nieuwe gemeenteraad, roepen we op om naar de brainstormbijeenkomst te komen op zaterdagmiddag 13 mei vanaf 13.30u tot 16.00u. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan voor meer informatie contact opnemen met Ton Hesemans in Rijen, tel. 06-17523483 of e-mail tonhesemans@planet.nl , of met Lau Lavooij in Gilze, tel. 06-20011712 of e-mail laulav@ziggo.nl.

U bent van harte welkom!

 

Secretariaat email: gilzerijen@pvda.nl