5 december 2014

Ernstige verschraling openbaar vervoer in Gilze; PvdA stelt vragen

Bijna onopgemerkt wijzigt dienstregeling openbaar vervoer

Op 14 december wordt een nieuwe dienstregeling van kracht. Door deze nieuwe regeling blijft Gilze in de weekends bijna verstoken van openbaar vervoer. Een serieuze achteruitgang. De PvdA stelt hierover vragen aan het college voorafgaand aan de raadsvergadering op 15 december aanstaande. De PvdA roept het college op de verbindingen in tact te houden en naar goede alternatieven te zoeken. Hieronder de letterlijke tekst van de vragen aan het college.

Geacht college,

 De fractie van de PvdA heeft met verbazing en bezorgdheid kennis genomen van de nieuwe dienstregeling vanaf 14 december a.s. van Arriva. De nieuwe dienstregeling houdt onder meer in dat Lijn 131 niet meer in het weekend rijdt. Dit betekent dat er vanuit Gilze in het weekend geen rechtstreeks openbaar vervoer meer is naar Tilburg, maar ook niet naar Breda. Vanuit Gilze zijn beide steden dan slechts bereikbaar door gebruik te maken van Lijn 130 naar Rijen en van daaruit verder met de trein.Het opheffen van Lijn 131 in het weekend wordt door inwoners van Gilze die aangewezen zijn op het openbaar vervoer als een ernstige verschraling ervaren van de openbaar vervoers(OV)mogelijkheden van met name met Tilburg. Vooral het bezoek aan de winkel- en ziekenhuis- en zorgvoorzieningen, maar ook aan markten, schouwburg en theater wordt hierdoor zeer omslachtig.

De PvdA fractie deelt dit ongenoegen en heeft de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening dat hierdoor voor de inwoners van Gilze een ernstige verschraling van de OV mogelijkheden ontstaat.
  2. Bent u bereid op zo’n kort mogelijke termijn alternatieve mogelijkheden te bezien, gericht op het in stand houden van een rechtstreekse OV verbinding vanuit Gilze.
  3. Bent u bereid deze in te brengen bij de initiatiefnemers van “Goed bezig BUS” te weten de provincie Noord-Brabant, Arriva en het reizigersoverleg Brabant.NBOp de site goedbezigbus.nl van Arriva wordt expliciet vermeld “Daarnaast kunnen ook nieuwe initiatieven ontwikkeld worden op plaatsen waar te weinig reizigers zijn om een grote bus betaalbaar te laten rijden. De provincie heeft voor dit soort vervoer op maat oplossingen een subsidieregeling beschikbaar.

 

Hoogachtend,

fractie Partij van de Arbeid