13 april 2016

Geslaagde debatavond van de PvdA Gilze en Rijen

Veiligheid en vliegbasis gespreksonderwerp

 

Maandagavond 4 april organiseerde de PvdA Gilze en Rijen in De Boodschap een debatavond over veiligheid, defensie en de rol van vliegbasis Gilze-Rijen. Een actueel onderwerp gezien de gewapende conflicten op veel plaatsen in de wereld en de terroristische aanslagen van de laatste maanden. Maar ook door de overlast die helikopters van de vliegbasis veroorzaken. De debatavond trok goede belangstelling.

 Veiligheid vraagt meer politieke aandacht en geld

Belangrijk gesprekspunt was de vraag of ons veiligheids- en defensiesysteem nog wel voldoende kan inspelen op de vele gewapende conflicten, de dreiging aan de oostgrens van Europa, de vredesmissies waaraan Nederland deelneemt en het voorkomen van terroristische aanslagen zoals die recent zijn gepleegd in Parijs en Brussel.De Tweede Kamerleden van de PvdA, Angelien Eijsink en Sultan Gunal Gezer brachten in dat meer politieke nadruk en ook meer financiële middelen nodig zijn voor een verantwoord defensiebeleid. En voor de inbreng van Nederland in de NAVO en in internationaal verband.

Na de val van de Berlijnse muur in november 1989 zijn de defensieuitgaven stelselmatig verminderd. Dit heeft gevolgen gehad voor de omvang van onze krijgsmacht en voor het inzetbare materieel. Voormalig PvdA Tweede Kamerlid Harry van den Bergh hield daarom een vurig pleidooi om het defensiebudget de komende jaren een extra financiële impuls te geven. En om tegelijkertijd afspraken te maken over de omvang en taken van de krijgsmacht die verder gaan als de huidige kabinetsperiode.

Het pleidooi van de aanwezige PvdA Kamerleden werd onderstreept door de commandant van de vliegbasis Polet. Personeel en materieel, maar ook de paraatheid leiden onder de plaatsgevonden bezuinigingen. Onderdelen die vervangen moeten worden, zoals motoren van helikopters, vergen bovendien een lange levertijd.

IMG_8106.jpg bijeenkomst PvdA

Vliegbasis, COVM en een nieuw Luchthavenbesluit

Ook de actuele situatie rond vliegbasis Gilze-Rijen kwam uitgebreid aan de orde tijdens de debatavond. Walter de Vet, vertegenwoordiger namens de gemeenteraad in de COVM het overlegorgaan over de vliegbasis, hekelde het voortdurende uitstel van een nieuw Luchthavenbesluit voor de vliegbasis. Hierdoor blijft, waarschijnlijk tot 2018, onduidelijk hoe de vliegbasis kan worden gebruikt en hoe de geluidsbelasting binnen de toelaatbare grenzen kan blijven.

Ook Janine van Hapert, omwonende van de vliegbasis, drukte hierover haar zorg uit evenals enkele andere aanwezigen. De Tweede Kamerleden deden de toezegging om dit onderwerp bijzondere aandacht te geven en bij de minister van Defensie aan te dringen op een spoedige start van de procedure voor het Luchthavenbesluit.

Burgemeester Boelhouwer onderstreepte deze noodzaak namens het college van B&W.

Wethouder Dols, eveneens lid van de COVM, deed de suggestie om de geluidsoverlast van de helikopters te beperken door het plaatsen van een vluchtsimulator in Rijen.