23 februari 2015

Gezocht: inwoners die hun ervaringen omtrent jeugdzorg met anderen willen delen

PvdA Gilze en Rijen bereidt zich terdege voor op de nieuwe gemeentelijke jeugdzorgtaken

De gemeenteraad ontving een brief van de heer Jansen. Hij gaf daarin zijn zorgen aan omtrent het huidige systeem van uithuisplaatsingen, mede ingegeven door zijn eigen ervaringen in het verleden. PvdA raadslid Marielle Doremalen en PvdA commissielid Derk Tabor gingen bij mijnheer Jansen op bezoek.

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Jeugdzorg nu een taak van de gemeente

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veel zorgtaken naar de gemeente toegekomen. Hieraan voorafgaand heeft de gemeente Gilze en Rijen zich daarop goed voorbereid. De PvdA ziet de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet. Maar dat neemt niet weg, dat waar mensen werken, fouten gemaakt worden. En dat er dingen gaan en gebeuren, omdat het altijd zo gegaan is, terwijl er wellicht nog verbetering mogelijk is. Zodoende was de ingezonden brief van de heer Jansen met betrekking tot het huidige systeem van uithuisplaatsingen voor de PvdA aanleiding genoeg om verder met hem hierover in gesprek te gaan. Inmiddels heeft dit gesprek plaats gevonden.

Gespreksgroep ervaringsdeskundigen jeugdzorg

In het gesprek gaf mijnheer Jansen tevens aan, dat hij graag in contact zou komen met andere inwoners uit Gilze en Rijen, die ook recente ervaringen hebben met Jeugdzorg en/of uithuisplaatsingen. De PvdA ondersteunt dit idee graag. Niet alleen biedt het aan de deelnemers van een dergelijke gespreksgroep de mogelijkheid met anderen over hun ervaringen te praten, maar tegelijkertijd biedt het de plaatselijke politiek de gelegenheid om te horen wat deze ervaringsdeskundigen te vertellen hebben. Zo kunnen goede dingen uit het verleden behouden blijven in de toekomst en kunnen mogelijke verbeterpunten aan het licht komen.

Aanmelden

Als een dergelijke gespreksgroep opgericht wordt, zal raadslid Marielle Doremalen in ieder geval namens de PvdA graag aanwezig zijn en zij zal haar collega-raadsleden vragen wie er namens de andere politieke partijen willen aansluiten.

Wilt u meer informatie of hebt u ervaringen met betrekking tot jeugdzorg en wilt u die graag delen, dan kunt u zich aanmelden bij Marielle Doremalen ermado@live.nl tel. 06-44213664.