7 december 2015

Ieder kind moet kunnen leren zwemmen

PvdA wil het schoolzwemmen terug

 Al weer wat jaren geleden is het schoolzwemmen in Gilze en Rijen “wegbezuinigd”. En ook landelijk is het schoolzwemmen afgeschaft. De laatste tijd wordt het echter in veel gemeenten weer ingevoerd. Ook de Reddingsbrigade Nederland heeft daar deze zomer nog toe opgeroepen. In de commissie samenleving van woensdag 2 december jl. pleitte PvdA-raadslid Marielle Doremalen voor het weer invoeren van het schoolzwemmen in onze gemeente. 

Nog niet zo lang geleden

Weet u het nog? Vroeger op de basisschool gezellig met de bus of met de klas te voet naar het schoolzwemmen. Het was altijd leuk. De kinderen bewegen heerlijk in het water; zijn samen lekker bezig en leren intussen ook een vaardigheid, die in ons kikkerlandje niet echt een luxe te noemen is. Ze leren zwemmen. Ieder kind behaalde zo één of meerdere zwemdiploma’s. Maar al weer wat jaren geleden besloot het gemeentebestuur uit bezuinigingsoverwegingen het schoolzwemmen af te schaffen. Later besloot ook de rijksoverheid het schoolzwemmen als landelijk programma af te schaffen.

Hoe gaat het nu in de praktijk?

De meeste ouders geven hun kinderen op voor zwemles, in ieder geval tot het behalen van het A-diploma. Zwemlessen zijn echter duur en kosten ongeveer 10 euro per les van een klein uur. Op jaarbasis is dit 400 tot 450 euro. Gemiddeld zit een kind anderhalf jaar op zwemles. Per kind kost je dit dus 600 tot 700 euro. Geen probleem, als je geld genoeg hebt. En gelukkig in onze gemeente ook niet bij een laag gezinsinkomen. Bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, kun je de zwemlessen volledig vergoed krijgen via de gemeente. Maar als je daar net boven zit en je werkt wel, maar je hebt maar een laag inkomen, krijg je helemaal niets meer vergoed. Marielle Doremalen: “Neem een gezin met twee kinderen met een inkomen net boven de 110% van de bijstandsnorm, voor hen zijn zwemlessen echt te duur”. Daarnaast zijn er ook ouders, bv. van allochtone afkomst, die de noodzaak van de zwemlessen niet inzien. Een (klein) deel van de kinderen in onze gemeente leert zodoende niet zwemmen.

De reddingsbrigade slaat alarm

In de zomer van dit jaar vroeg de reddingsbrigade aan minister Schippers om het schoolzwemmen weer landelijk in te voeren. Helaas zonder succes! De minister gaf toen aan, dat schoolzwemmen een verantwoordelijkheid is van gemeenten, scholen en ouders. De PvdA vraagt nu dan ook aan de verantwoordelijk wethouder, Aletta van der Veen, haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Schoolzwemmen herinvoeren

Marielle Doremalen: “Het zwemonderwijs zou weer een basisvoorziening moeten worden en zo geïntegreerd moeten worden in het bewegingsonderwijs”. Zij vroeg daarom namens de PvdA of de wethouder bereid is met de scholen hierover in gesprek te gaan. Wethouder Van der Veen antwoordde daarop, dat ze bereid was hierover met de scholen in gesprek te gaan, als de scholen om een dergelijk gesprek vragen, zeker als straks het nieuwe zwembad in Rijen gerealiseerd is. De PvdA is echter van mening, dat het de wethouder zou sieren om zelf hiervoor het initiatief te nemen en een gesprek met de scholen aan te gaan. De PvdA vindt langer afwachten geen optie, omdat er steeds meer kinderen bij komen, die de basisschool verlaten zonder zwemdiploma.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA.

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664