28 februari 2016

In mei discussie over eigen bijdrage WMO

Is de eigen bijdrage voor de WMO te duur voor inwoners van Gilze en Rijen?

Landelijk mijden inmiddels veel mensen zorg door de hoge eigen bijdrage voor de WMO. Uit een onderzoek van het CAK in opdracht van De Volkskrant blijkt, dat de gemeente Gilze en Rijen tot de duurste gemeentes hoort. Er blijkt veel verschil te zijn tussen wat de gemeentes in Nederland aan eigen bijdrage aan hun inwoners vragen. Dit was voor de PvdA Gilze en Rijen reden om hierover vragen te stellen voorafgaand aan de raadsvergadering van 15 februari 2016.

 

Berekening eigen bijdrage

In de oude regeling gold er een landelijk vastgesteld uurtarief van ongeveer 14 euro. Aan de hand van dit uurtarief werd de eigen bijdrage voor de WMO berekend. Bij de huidige regeling bepaalt de gemeente het uurtarief, waarmee het CAK de eigen bijdrage uitrekent. Het CAK houdt zich dan aan de landelijke limieten rekening houdend met inkomen en vermogen. De gemeente mag  voor het uurtarief de kostprijs doorrekenen aan de client, maar mag ook een lager uurtarief aanhouden.  Een gemeente mag dus zelf bepalen of het zich houdt aan de landelijke plafonds of zelf een lager plafond instelt voor de eigen bijdrage.

 

Gilze en Rijen één van de gemeentes met hoogste eigen bijdrage

De gemeente Gilze en Rijen houdt het landelijk opgelegde plafond aan. De kostprijs wordt in onze gemeente doorgerekend aan de client. Dit lijkt vooral de middeninkomens te treffen. Zo wordt zorg vrijwel onbetaalbaar. Voor de lagere inkomens is het gelukkig beter geregeld. Via landelijke wetgeving is bepaald, dat aan hen niet meer dan 27,80 euro per maand gevraagd mag worden.  Maar vanaf een modaal inkomen of een inkomen net boven modaal kunnen er problemen ontstaan door de hoogte van de eigen bijdrage, die gevraagd wordt. De eigen bijdrage, die gevraagd wordt, kan oplopen tot 70 euro per uur voor de hogere inkomens.

 

Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn

De PvdA vindt, dat de eigen bijdrage voor de WMO voor iedereen betaalbaar moet zijn. De partij is er ook voorstander van, dat de bijdrage inkomensafhankelijk is, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar nu lijkt het erop dat de mensen met een middeninkomen, die zorg nodig hebben, deze niet altijd meer kunnen betalen. Dat vindt de PvdA ongewenst en werkt het mijden van zorg in de hand. Een slechte zaak!

 

Hoe nu verder?

In het vragenuurtje vroeg PvdA-raadslid Marielle Doremalen aan wethouder Zwarts of zij een (lager) plafond wilde instellen, teneinde de eigen bijdrage op een aanvaardbaar niveau te houden. De wethouder antwoordde daarop, dat er al een plafond is, namelijk de landelijke norm.  Maar over het zelf als gemeente kiezen voor een lager plafond, wilde ze nog niets zeggen. Wel zegde de wethouder toe om een en ander verder uit te zoeken en in de commissie samenleving in mei terug te willen komen op de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO. Marielle Doremalen is blij met deze toezegging van de wethouder, want dat biedt de mogelijkheid om in de commissie samen met de andere politieke partijen te discussiëren over het wel of niet doorberekenen van de kostprijs.

 

Oproep

Om goed beslagen ten ijs te komen wil de PvdA fractie heel graag weten hoe onze inwoners van Gilze en Rijen de praktijk ervaren. Heeft u ervaring met de eigen bijdrage voor de WMO, of kent u iemand die een eigen bijdrage voor de WMO moet betalen, deelt u dan uw ervaringen met onze afgevaardigden in de commissie! In de commissievergadering van 25 mei wordt hierover met de wethouder gesproken en zullen we uw ervaringen meenemen in onze inbreng!

U kunt mailen, bellen of schrijven naar:

Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 0644213664 – Weth. v.d. Wildenbergstr. 34, 5126 TM Gilze

Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl – 0617523483 – Rembrandtlaan 13, 5121 WK Rijen

U kunt (hieronder) ook reageren op dit artikel.