16 juni 2017

In memoriam Ad Dijkstra

Ad Dijkstra

(1941-2017)

 

Ad Dijkstra, geboren en getogen in Utrecht, was al sinds 1970 een betrokken lid van de Partij van de Arbeid. Geïnspireerd door de toenmalig partijleider Joop den Uyl zette hij zich van meet af in voor de sociaaldemocratie en was actief in Utrecht als Partijraadslid en Federatiebestuurslid.

In 1980 bracht zijn werk bij Betapress / Audax hem naar Gilze en Rijen en kwam hij met zijn gezin in Rijen wonen. Zijn “PvdA-bagage” bracht hij natuurlijk mee en binnen de kortste keren roerde hij ook de trom in de PvdA afdeling Gilze en Rijen.

Ad was niet iemand “van de zijlijn”. Ad was activistisch en energiek, nooit te beroerd om mee te denken, mee te praten en zijn handen uit de mouwen te steken. En dat alles doorspekt met een geweldige dosis humor.

Zo ook in de gemeenteraad, waarin hij PvdA raadslid Bert IJpelaar, overleden in november 1985, tussentijds in de vergadering van januari 1986 opvolgde. Hij zette meteen de toon door zich met een niet eerder vertoonde ‘maidenspeech’ te presenteren. Ook in de twee daarop volgende bestuursperiodes 1986-1990 en 1990-1994 was hij nadrukkelijk in beeld. Hij manifesteerde zich als een kundig raadslid en ging er prat op dat hij een van de weinige raadsleden was uit het bedrijfsleven. Ad koppelde zijn zakelijke en sociaaldemocratische inzichten aan zijn visie op een gezond financieel beleid. Daarnaast kwam hij met name op voor een gematigde lastendruk, een rechtvaardige lastenverdeling, behoud van werkgelegenheid en goede winkel- en horecavoorzieningen.

Naast zijn raadslidmaatschap heeft Ad de PvdA in Gilze en Rijen in velerlei functies gediend. Zo was hij o.a. voorzitter van de afdeling, lid van programmacommissies, verschillende malen betrokken bij de kandidaatstellingscommissie, stond hij ook als lijstduwer op de kandidatenlijst en bovenal heel vaak campagneleider bij verkiezingen. In dat laatste kwamen zijn creativiteit, humor en ludieke ideeën uitstekend van pas.

Naast zijn passie voor de politiek, was Ad ook vele jaren betrokken bij de Rijense samenleving, zoals indertijd bij Jazz Rijen, als tekstschrijver en later als jurylid bij het Sauwelen en bij Handboog- vereniging Vriendenkring Rijen.

Naast zijn drukke werkzaamheden, en zijn inzet voor de PvdA en andere organisaties bleek Ad ook nog tijd te hebben voor gezelligheid en een borreltje op z’n tijd. Die combinatie van betrokkenheid, activisme, humor en gezelligheid maakten Ad tot een bijzonder mens.

Op 14 juni 2017 kwam op 75-jarige leeftijd te vroeg een eind aan zijn leven.

Wij kijken met dankbaarheid terug op hetgeen Ad in al die jaren voor de PvdA in Gilze en Rijen heeft betekend. Wij wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en dat de mooie herinneringen aan Ad hen daarbij tot steun zijn.

Partij van de Arbeid afdeling Gilze en Rijen,

Lau Lavooij / voorzitter

Peter von Meijenfeldt / fractievoorzitter

rouwbrief ad dijkstra