10 augustus 2017

In memoriam Bets Milani-Willemen

Bets Milani-Willemen

(1941-2017)

 

Geboren en getogen in Rijen als dochter van bakker Willemen heeft Bets als kind al vroeg geleerd wat hard werken was. Ze bracht koekjes en snoepjes rond in de buurt en als tiener ging ze nog maar een paar dagen in de week naar de huishoudschool en daarnaast “op de toer”, het brood bezorgen op de fiets. Ze noemde dat zelf in een artikel van Heemkring Molenheide in 2008 “de school voor het leven”, waarin ze veel mensenkennis had opgedaan. “Het heeft mij onder andere gevormd tot wat ik nu ben en daar ben ik blij om”.

Zonder meer zie je dat terug  in de maatschappelijke betrokkenheid die Bets aan de dag legde in haar latere leven. Als jonge moeder heeft ze zich van meet af aan als vrijwilliger ingezet voor goed onder onderwijs in de breedste zin van het woord. Van 1970 tot 1976 was ze vrijwilligster bij het “Open Huis”, een particulier initiatief op het gebied van vormingswerk en ontwikkelingswerk. Ook was ze nauw betrokken bij de oprichting van de Jenaplanschool “De Kring”, waarvan ze tot 1986 lid was van de schoolwerkgroep.

In de politiek roerige jaren ’70 werd ze lid van de PvdA en met nadruk een actief lid van de afdeling Gilze en Rijen. Haar sociale bewogenheid koppelde ze aan een tomeloze inzet voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

Van 1978 tot 1986 was zij lid van het afdelingsbestuur van de PvdA. Hierin kwam ook de veelzijdigheid van Bets treffend tot uiting: aimabel, gedreven, energiek, puur, gezellig en heel sociaal. Of zoals een oud-medebestuurslid het omschreef, “Bets was niet alleen bestuurslid, ze was ook de moeder van de afdeling met een groot socialistisch hart”.

Jarenlang was zij ook contactpersoon voor de “Rooie Vrouwen”.

Op haar best was ze in de campagnetijd. Rozen voorzien van kaartjes en uitdelen op de markt of langs de deur, vele folders rondbrengen, maar ook de andere bezorgers op haar fietsje voorzien van folders. Affiches en raambiljetten rondbrengen en bijna vanzelfsprekend behoorde zij tot de eerste vrouwelijke plakploeg van Gilze en Rijen.

Bets was door haar herkenbaarheid en toegankelijkheid al lang en breed het gezicht van de PvdA in Gilze en Rijen, dus kon het niet uitblijven dat zij ook een verkiesbare kandidaat werd voor de gemeenteraad.

Met een onderbreking van een jaar was zij drie raadsperiodes lang, van 1986 tot 1998 een bevlogen raadslid voor de PvdA van de gemeente Gilze en Rijen. In die jaren heeft zij steeds op de bres gestaan voor mensen met lagere inkomens en in achterstandsituaties. Maar ook voor onderwijs en cultuur, welzijn en sport heeft ze zich met hart en ziel ingezet. Zij werd in en door de gemeenteraad alom gewaardeerd, of zoals een oud-raadslid opmerkte, “Bets was loyaal en collegiaal. Ze was oorspronkelijk en bleef onder alle omstandigheden zichzelf”.

Voor haar inzet voor de samenleving werd zij op 29 april 1999 door burgemeester Aarts koninklijk onderscheiden. De burgemeester prees daarbij haar toegankelijkheid en wees erop dat ze de drempels naar het gemeentehuis voor heel veel mensen heeft weten te verlagen.

Ondanks het feit dat ze in 1998 toch nog met voorkeursstemmen werd gekozen, hield ze vast aan haar van tevoren uitgesproken standpunt ‘het wat rustiger aan te gaan doen en een plaats in de luwte wilde’.

Dat betekende niet dat ze op haar lauweren ging rusten, integendeel. Ze werd weer lid van het afdelingsbestuur en van de steunfractie en werd actief voor en in de Wereldwinkel, van waaruit zij ook in de werkgroep Rijen Wereldwijd zat.

Helaas kwam op 7 augustus 2017 toch nog onverwacht op 76-jarige leeftijd te vroeg een eind aan haar bijzondere leven.

Wij kijken met dankbaarheid en respect terug op hetgeen Bets in al die jaren voor de PvdA in Gilze en Rijen, maar vooral ook voor heel veel mensen waar zij voor opkwam, heeft betekend. Wij wensen haar man Tony, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en dat de vele mooie herinneringen aan Bets hen daarbij tot steun zijn.

Partij van de Arbeid afdeling Gilze en Rijen,

 

Lau Lavooij, voorzitter

Peter von Meijenfeldt, fractievoorzitter