9 november 2014

Individuele inkomenstoedeling licht verhoogd

PvdA enthousiast over extra geld voor iedereen die het echt nodig heeft

In de raadsvergadering van 3 november 2014 is besloten de individuele inkomenstoeslag (vervangt de langdurigheidstoeslag) m.i.v. 1 januari 2015 niet alleen toe te kennen aan inwoners, van wie het inkomen 100% van de bijstandsnorm bedraagt, maar deze grens te verhogen naar 110% van de bijstandsnorm. Dit besluit werd uiteraard van harte gesteund door de PvdA en door het CDA en Kern ’75. VVD en vreemd genoeg Gemeentebelang stemden tegen het voorstel.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet iemand al 3 jaar of langer een zeer laag inkomen hebben, vanaf nu dus hooguit 110% van de bijstandsnorm. Dat is niet veel. Een gezin, dat op die manier rond moet zien te komen, kan in de supermarkt alleen kopen wat er echt nodig is. Extra’s voor de kinderen zijn er niet bij. Met een beetje pech gaat ook Sinterklaas aan hun huisje voorbij. En zelfs dan is men nog blij, als men op die manier het einde van de maand kan halen.

Hoeveel?

De bedragen zijn iets hoger geworden. Vanaf 1 januari 2015 jaar heeft een alleenstaande per jaar recht op 371 euro; een alleenstaande ouder 475 euro; gehuwden 530 euro. Dit is net dat beetje extra om het leven voor de mensen aan de armoedegrens beter te maken. In de praktijk vraagt maar ongeveer 25% van de mensen, die er recht op hebben, de inkomenstoeslag aan. Veel inwoners van onze gemeente weten niet, dat ze recht hebben op deze individuele inkomenstoeslag. De PvdA wil u dan ook vragen om dit onder de aandacht te brengen van kennissen of familieleden, van wie u vermoedt, dat ze voor deze regeling in aanmerking kunnen komen.

Niet zonder slag of stoot

In de raadsvergadering lag er een voorstel van het college om de inkomenstoeslag toe te kennen aan eenieder met een inkomen van hoogstens 110% van de bijstandsnorm. Daarop dienden VVD en Gemeentebelang samen een amendement in. Zij wilden vast houden aan de grens van 100%. En dat terwijl Gemeentebelang toch altijd gesteld heeft een partij te zijn voor alle Rijenaren. Hun slogan “Waar je woont, moet het goed zijn”, geldt blijkbaar niet voor alle inwoners van Gilze en Rijen. Hiermee ging Gemeentebelang dus tegen het op tafel liggende voorstel van de eigen coalitie in, zonder duidelijke motivering. Gelukkig maakten de overige coalitiepartijen, Kern ’75 en CDA, geen ommezwaai en bleven zij bij de grens van 110%. Hierin wisten zij zich natuurlijk gesteund door de PvdA, de partij voor alle inwoners van Gilze en Rijen; de partij, die altijd al opkwam, nog steeds opkomt en altijd zal blijven opkomen voor diegenen, die even een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Informatie:
Heeft u vragen aan de PvdA, bijvoorbeeld over de bezuinigingen in onze eigen gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA, de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

Fractie PvdA:

Peter von Meijenfeldt email: vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002

Marielle Doremalen email: ermado@live.nl 06-44213664