12 januari 2014

Jarenlange ervaring blijft beschikbaar

PvdA heeft uitstekende kandidatenlijst

Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart a.s. wil de PvdA Gilze en Rijen u graag nader kennis laten maken met de mensen waarop u uw stem kunt uitbrengen. De PvdA lijst bestaat uit 30 kandidaten, mannen en vrouwen van alle leeftijden en uit alle vier de kernen, waarvan we de komende weken de eerste tien aan u willen voorstellen. Bij die eerste tien een fraaie mix van zittende ervaren raadsleden, nieuwe betrokken kandidaten, enthousiaste opvolgers en ervaren ondersteuners. Tot de “Top Tien” behoren op plaats 10 de huidig PvdA-wethouder Lau Lavooij en op plaats 9 de huidig PvdA-fractievoorzitter Ton Hesemans.

Ervaring blijft
Het is voor de PvdA en de toekomstige nieuwe fractie, maar ook voor de kiezers die op 19 maart weer hun vertrouwen aan de PvdA willen geven een veilige gedachte dat de jarenlange ervaring van Lau Lavooij en Ton Hesemans beschikbaar blijft. Beiden hebben aangegeven dat ze vanuit hun betrokkenheid en verbondenheid met de sociaal democratie de nieuwe fractie in het vooroverleg willen blijven ondersteunen. Vier jaar geleden zei Ton in ditzelfde Weekblad: “Ik beschouw het als de grootste uitdaging om met de aangekondigde bezuinigingen voor de komende periode het voorzieningenniveau van de gemeente te handhaven tegen aanvaardbare lasten en tevens de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen”. Voor Lau was het duidelijk: “Of het nou gaat om betaalbaar en kwalitatief goed wonen, de zorg voor natuur en milieu, voor iedereen toegankelijke voorzieningen, of voor het zo laag mogelijk houden van de lasten, daar zal toch iemand echt voor moeten staan!” Terugkijkend mogen we constateren dat beiden zich daadwerkelijk aan hun woord hebben gehouden en die lijn in de ondersteuning zeker willen en zullen voortzetten.

Ton Hesemans en Lau Lavooij

Ton Hesemans en Lau Lavooij

 

Ambitie
Beiden staan nog volop in de samenleving. Zo is Ton een gedreven bestuurder/vrijwilliger bij o.a. de Wereldwinkel, Amnesty en Nieuwe Kennis en Lau trekt al jarenlang de kar bij ‘zijn” buurtvereniging De Locht en is vrijwilliger bij de Zonnebloem en de Hartstichting. Zij geven graag de ruimte aan nieuwe beloftevolle kandidaten, maar hebben ook volop de ambitie om het PvdA programma “Onze lokale kracht”, mede uit te dragen en uit te voeren. Natuurlijk gaat de PvdA voor realisatie van de centrumplannen in Rijen en Gilze, woningbouw ook in Molenschot en Hulten, uitvoering van de resterende plannen voor de scholen en de (binnen)sportaccommodaties en niet te vergeten het zwembad. Maar er is meer! Ton en Lau elkaar aanvullend: “Aandacht voor de gevolgen van rijksbeleid voor o.a. de WMO en de Jeugdzorg. Prioriteit heeft de financiering van de bestrijding van armoede, met name ook voor kinderen. Ook de aanpak van de (jeugd)werkloosheid staat hoog in het vaandel. In Gilze zien we graag een goede permanente locatie voor jongeren en op het gebied van verkeer moeten we gewoon een rotonde willen maken van het Raadhuisplein. Uiteraard op een verantwoorde wijze, met zo laag mogelijke lasten!”.