10 februari 2014

Jos Uitterhoeve “spoort” verder

Betrokken en deskundig

Jos Uitterhoeve (65) al heel lang woonachtig in de van Hogendorpstraat in Rijen, getrouwd, een zoon en een dochter en drie kleinkinderen rijk, zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Ondertussen gepensioneerd zet hij zich een groot deel van zijn tijd in voor de gemeenschap. Maar ook in zijn werkzaam leven was Jos actief als vrijwilliger: “Ik ben in Rijen begonnen in het bestuur van de scouting en mocht het huidige scouting gebouw mee realiseren. Daarna werd ik lid en later voorzitter van de huurdersraad van de Woningstichting, gevolgd door het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Ook ben ik al lange tijd actief lid van de PvdA afdeling”.

Maar voor velen is Jos vooral bekend van zijn kennis over het railvervoer en zijn inzet voor veiligheid en leefbaarheid. Afgelopen maandag 3 februari heeft Jos nog van zich doen spreken in de raadsvergadering over het schermenproject: “Enerzijds de belangen van de direct aanwonenden en anderzijds het belang van de achterliggende bewoners moeten we hierin betrekken. De PvdA mikt daarbij op een voor alle betrokkenen aanvaardbare aanpak”. En bij de door de PvdA ingediende motie over het tegengaan van de (tijdelijke) toename van extra ‘giftreinen’: “Het is niet acceptabel dat de risico’s voor de inwoners van Rijen in het algemeen en de omwonenden van het spoor in het bijzonder verhoogd worden!”

Breed blikveld

In het PvdA-verkiezingsprogramma “Onze lokale kracht” staan hierover behartenswaardige punten. Maar Jos is van alle markten thuis en heeft een breed blikveld: “Actief lid zijn van een landelijke politieke partij zoals de PvdA is boeiend. Je wordt als gemeenteraadslid geconfronteerd met allerlei belangrijke problemen en de partij zorgt er ook voor dat je kan worden ondersteund bij belangrijke en complexe vraagstukken”. Zo zijn er volgens Jos heel wat zaken die aandacht behoeven: “Er komt veel op ons af als gemeente op het gebied van (jeugd)zorg, WMO en werk. We moeten er vol op inzetten dat iedereen mee kan blijven doen.” Zijn hartenkreet: “We moeten vooruit kijken om sneller uit de huidige crisis te komen!”