kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

22 december 2017

Dinsdagavond 12 december 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Gilze en Rijen, zowel het PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 Zichtbaar betrokken’, als de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017 vastgesteld.

 

Verkiezingsprogramma ‘Zichtbaar betrokken’

Het verkiezingsprogramma  is in ontwerp tot stand gekomen door vele bijdragen uit contacten ‘op straat’ met onze inwoners van Gilze en Rijen en veel van onze leden, waaronder bestuurs- (schaduw)fractie- en commissieleden.

Het omvat de 10 aandachtsgebieden (programma’s) zoals vermeld in de gemeentebegroting.

Variërend van een veilige en open samenleving, een compact en sfeervol centrum in Rijen en in Gilze, tot betaalbare zorg, een betaalbaar huis en zo laag mogelijke gemeentelijke lasten.

Maar ook van prioriteit in het verkeer voor voetgangers en fietsers (zie Raadhuisplein), een beter openbaar vervoer (met name voor Gilze) en alle inzet gericht op het aanleggen van een verdiept spoor; voor optimale veiligheid omwonenden en het blijvend betrekken van Rijen-zuid bij de kern Rijen.

Natuurlijk ook alle aandacht voor werk voor iedereen, goed onderwijs voor alle kinderen, sport (meer bewegen) en gezondheid, duurzaamheid en klimaat hoog in het vaandel, tot volop ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen, waarbij uitzonderlijk ‘talent’ (zoals mandolineorkest Estrellita) extra ondersteuning verdient.

 

Kandidatenlijst Gemeenteraad 2018-2022

Op basis van het advies van de Adviescommissie Kandidaatstelling heeft het afdelingsbestuur een kandidatenlijst kunnen presenteren die ‘klinkt als een klok’ en unaniem door de ALV is vastgesteld. De PvdA in Gilze en Rijen heeft een lijst met 33 kandidaten, met in het eerste ‘elftal’ een mooie mix van vrouwen en mannen, jonge en oudere mensen, ervaren en nieuw en bij de eerste vier zijn alle vier de kernen vertegenwoordigd. Een uitdaging om onder aanvoering van de huidige fractieleden en met ondersteuning van de overige kandidaten van twee naar vier zetels te gaan!

 1. Peter von Meijenfeldt – Molenschot
 2. Marielle Doremalen – Gilze
 3. Jeanne van der Heijden-van Opstal – Rijen
 4. Stijn van der Heijden – Hulten
 5. Ton Hesemans – Rijen
 6. Jack Adriaensen – Rijen
 7. Geert Sterenborg – Rijen
 8. Gerrold de Bruijn – Gilze
 9. Johan van Zuijlen – Rijen
 10. Lau Lavooij – Gilze
 11. Jos Uitterhoeve – Rijen

 

De komende bestuursperiode wil de PvdA weer coalitieverantwoordelijkheid op zich nemen en een wethouder leveren. Er liggen belangrijke uitdagingen te wachten, onder meer op het gebied van zorg, werk en eerlijk delen. Ook duurzaamheid en vergroening van de gemeente zijn onderwerpen waarop de PvdA heeft bewezen met gedegen initiatieven te komen.

 

Voor nadere informatie:

Lau Lavooij / voorzitter PvdA afdeling Gilze en Rijen

Tel. 06 2001 1712