24 maart 2016

Kansen benutten voor beide kernen PvdA blijft strijden voor behoud van het consultatiebureau in Gilze

In de commissie samenleving van maandag 14 maart stond o.a. de kadernota 2017 en de meerjarenbeleidsvisie van de GGD Hart van Brabant ter discussie. Onderdeel van het beleid van de GGD is een bezuinigingsopdracht, die voor de GGD aanleiding is om in de regio meerdere consultatiebureaus te gaan sluiten, waaronder het bureau in Gilze. Er zijn binnenkort wel gesprekken tussen de GGD en wethouder Aletta van der Veen om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn rondom het consultatiebureau in Gilze.

 

PvdA van meet af aan voor behoud

Al eerder maakte de GGD bekend het consultatiebureau in Gilze per 1 januari 2018 te willen gaan sluiten. De PvdA heeft van het begin af aan aangegeven, dat dit voor onze partij geen optie is. Zo diende tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2015 Marielle Doremalen namens de PvdA al een motie in voor het behoud van het consultatiebureau in Gilze. Deze motie werd toen gesteund door CDA, Kern ’75 en VVD en aangenomen met slechts de stemmen tegen van de fractie van Gemeentebelang.

Waarom het consultatiebureau in Gilze moet blijven

De PvdA stelt, dat er in beide grote kernen van onze gemeente een consultatiebureau moet zijn, zodat het voor al onze inwoners makkelijk te bereiken is. Als het consultatiebureau in Gilze verdwijnt, zal dat ertoe leiden, dat een deel van de inwoners van Gilze het consultatiebureau niet meer zal bezoeken en eventuele problemen dus niet snel gesignaleerd zullen worden. Marielle Doremalen: “Graag zien wij de mogelijkheid onderzocht van het huisvesten van het consultatiebureau in Gilze in gezondheidscentrum De Flair, eventueel in een multifunctionele ruimte”.

Hoe nu verder

De PvdA zal zich blijven inzetten voor het behoud van het consultatiebureau in Gilze. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart zal Marielle Doremalen daar nogmaals namens de PvdA voor pleiten. De PvdA zal zich nadrukkelijk uitspreken voor het behoud van een volwaardig consultatiebureau in beide grote kernen. Op dit moment heeft de GGD een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt, die binnenkort met de verantwoordelijk wethouder worden besproken. De PvdA wil, dat de wethouder alles in de strijd gooit in de gesprekken met de GGD ten einde het consultatiebureau in Gilze te behouden en de opties daartoe voorlegt aan de gemeenteraad.