Door Marielle Doremalen op 7 oktober 2018

Laat kinderen niet de dupe worden van falend beleid!

Sinds Lili en Howick wordt er veel gesproken over gewortelde kinderen die uitgezet dreigen te worden. Het gaat dan om kinderen die al 5 jaar of langer in Nederland wonen. Ook in Gilze en Rijen zijn deze kinderen er. Zo stond er op zaterdag 29 september een artikel in BN De Stem over Susanna en Dianna, twee meisjes van 11 en 8 jaar uit Gilze die al 8 jaar in Nederland wonen, maar nu naar Armenië uitgezet dreigen te worden. Zij zijn niet de enigen: in onze gemeente gaat het om ongeveer 36 kinderen.

 

Humaan
In Gilze en Rijen is een gezinslocatie van het AZC. Hier verblijven o.a. ongeveer 18 gezinnen met hun kinderen die al 5 jaar of langer in Nederland wonen, maar voor wie uitzetting dreigt. Marielle Doremalen (PvdA): “Deze gezinnen en hun kinderen horen er echt bij. De kinderen zijn hier geboren of hier opgegroeid. Ze gaan naar school op De Wildschut of De Bolster, voetballen bij VV Gilze of volgen danslessen. Zij voelen zich Nederlands. Het uitzetten van deze kinderen naar een voor hen vreemd land is niet humaan”.

Motie
De PvdA diende daarom samen met D66 een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 oktober. In deze motie werd gevraagd om er namens de gemeenteraad bij de staatssecretaris voor te pleiten dat hij zijn speciale ‘discretionaire’ bevoegdheid ruimhartig inzet voor de kinderen momenteel verblijvend in onze gemeente die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen en met uitzetting worden bedreigd. Helaas werd de motie niet aangenomen en stemden VVD, CDA, Kern 75 en Gemeentebelang tegen.

Petitie
De PvdA Gilze en Rijen zal de gezinnen waar het om gaat ondersteunen waar mogelijk. Ook zullen wij deze problematiek aankaarten bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Inmiddels is er ook een online petitie gestart van betrokken ouders in Gilze. Graag roepen we alle inwoners van Gilze en Rijen en andere sympathisanten op deze petitie massaal te ondertekenen. Laten we met elkaar deze mogelijkheid nog aangrijpen!

Zichtbaar betrokken

De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen