29 november 2015

Lau Lavooij nieuwe voorzitter

PvdA Gilze en Rijen kijkt vooruit

 

Dinsdag 24 november jl. heeft de ledenvergadering van de PvdA afdeling Gilze en Rijen het Werkplan 2016 vastgesteld. Hierin zijn o.a. opgenomen de ambities en activiteiten voor het komende jaar. Tevens waren enkele mutaties in het bestuur aan de orde, waaronder de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Lau Lavooij nam het stokje over van Nick Tax die het voorzitterschap niet langer kon combineren met zijn werk en een studie.

Ambities voor 2016

In een helder Werkplan werd kort de veranderde rol sinds vorig jaar van de PvdA in het gemeentebestuur -van coalitie naar oppositie- aangestipt. De conclusie was: “We hebben een enthousiaste groep actieve leden. De uitdaging blijft om te zorgen dat we vanuit de oppositie onze sociale idealen toch duidelijk kunnen maken aan de inwoners van Gilze en Rijen. Zeker in deze periode waarin we te kampen hebben met de drie decentralisaties”.

Dat betekent dat de PvdA in Gilze en Rijen op de vertrouwde wijze aan de weg zal blijven timmeren: ZICHTBAAR en een LUISTEREND OOR door de mensen op te zoeken met wijkbezoeken en op markten en bij thema-avonden. INFORMEREND met artikelen in het Weekblad en flyers.

Bestuurswisseling

In het afdelingsbestuur had voorzitter Nick Tax aangegeven niet langer voldoende tijd te hebben voor het voorzitterschap (en namens de PvdA als commissielid Middelen) door drukke werkzaamheden met daarbij een studie. Nick heeft de afdeling geleid in een roerig jaar en was de trekker van de informatieavond over rechten en plichten van de vakantiewerker. Hij blijft als bestuurslid algemeen beschikbaar voor de afdeling.

Nick, interim voorzitter en op de kandidatenlijst de nummer 8

Nick Tax, scheidend voorzitter

Bestuurslid Joke Sips heeft besloten een punt te zetten achter haar langdurige en trouwe inzet voor de PvdA in Gilze en Rijen, “het is mooi geweest”. Ze heeft ruimschoots haar sporen verdiend met een breed scala aan activiteiten. Zo was zij raadslid voor de PvdA in de periode 2006-2010 en vele jaren daarvoor en daarna bestuurlijk actief en bij heel veel hand- en spandiensten. Ook was zij oprichter/voorzitter van de Stichting Nieuwe Kennis.

plakploeg3

Joke Sips, na vele jaren inzet op allerlei gebieden, neemt ze nu afscheid van het bestuur

Bekend gezicht

Als nieuwe voorzitter werd oud-wethouder Lau Lavooij verwelkomd. Een bekend gezicht! Nog steeds politiek betrokken en gedreven was hij al lid van het bestuur en was hij bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Lau daarover: “We zitten echt in zwaar weer en ik wil me graag inzetten om de komende tijd alles in het werk te stellen om onze partij in ieder geval in Gilze en Rijen weer perspectief te bieden. Dat kan ik natuurlijk niet alleen, maar ik zie nog steeds goed gemotiveerde mensen in ons bestuur en ledenbestand en we hebben een goede fractie!

Contact

Het bestuur van de afdeling van de PvdA in Gilze en Rijen bestaat uit de volgende personen: Lau Lavooij, voorzitter, Jeanne van der Heijden, secretaris, Harrie Broeders, penningmeester, Ton Hesemans, Johan van Zuijlen en Nick Tax, bestuursleden.

Voor nadere informatie en lidmaatschap mail het secretariaat: gilzerijen@pvda.nl