14 december 2014

Lijn 131 Breda-Rijen-Gilze-Tilburg rijdt niet meer in het weekend

PvdA wil behoud openbaar vervoer Gilze-Tilburg vv in het weekend

 

De PvdA fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W om alles in het werk te stellen een rechtstreekse busverbinding van Gilze met Tilburg in stand te houden. Voor inwoners die afhankelijk zijn van openbaar vervoer is dit van groot belang bij het bezoek aan winkel- ziekenhuis- en zorgvoorzieningen, maar ook aan markten, schouwburg en theater. De PvdA fractie wil dat alle mogelijkheden, waaronder “vervoer op maat”, hiertoe benut worden.

 

Verbaasd en bezorgd

Met verbazing en bezorgdheid heeft de PvdA-fractie kennis genomen van de nieuwe dienstregeling onder het motto van “goedbezigbus” vanaf 14 december a.s. van busmaatschappij Arriva, zoals vorige week op de gemeentelijke “Info pagina” van dit Weekblad vermeld stond. De nieuwe dienstregeling houdt onder meer in dat Lijn 131 niet meer in het weekend rijdt met alle consequenties van dien voor vooral de inwoners van Gilze. In dit bericht, klakkeloos overgenomen van Arriva, werd terloops vermeld dat tussen Gilze en Rijen reizigers dan gebruik kunnen maken van Lijn 130 en werd het geheel als een “verbetering” betiteld.

Verschraling OV mogelijkheden

Dit betekent echter dat er vanuit Gilze in het weekend geen rechtstreeks openbaar vervoer meer is naar Tilburg, maar ook niet naar Breda. Vanuit Gilze zijn beide steden dan slechts bereikbaar door gebruik te maken van Lijn 130 naar Rijen en van daaruit verder met de trein. Het opheffen van Lijn 131 in het weekend wordt door inwoners van Gilze die aangewezen zijn op het openbaar vervoer dan ook als een ernstige verschraling ervaren van de openbaar vervoer(OV)mogelijkheden van met name met Tilburg.

Een reactie op facebook gaf dat gevoel treffend weer, waarin tevens het motto op de hak werd genomen: “Totaal niet blij met de veranderingen, #nietgoedbezigbus”.

Oproep voor behoud

De PvdA fractie deelt het ongenoegen van inwoners van Gilze die nu zijn aangewezen op een zeer omslachtige openbaar vervoerverbinding voor een bezoek aan het ziekenhuis, een verzorgingstehuis, winkels, schouwburg, theater, etc. De fractie heeft B&W dan ook opgeroepen om op zo’n kort mogelijke termijn in overleg te treden met de provincie, Arriva en het reizigersoverleg Brabant om rechtstreeks openbaar vervoer tussen Gilze en Tilburg veilig te stellen. Hierbij dient ook de mogelijkheid van “vervoer op maat”, te subsidiëren door de provincie meegenomen te worden. De fractie stelde hierover vragen aan het college. Deze leest u hier.

Informatie

Heeft u vragen of suggesties aan de PvdA, of wilt u reageren? Neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA, de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.

NB: Na overleg op diverse fronten zal de fractie aanvullende vragen stellen aan het college. Deze vragen vindt u hier. Na overleg met de de statenleden in de provincie, zal deze kwestie ook daar aan de orden worden gesteld!