25 maart 2015

Lokaal succes, ondanks teleurstellend resultaat

PvdA stemmers Provincie (Geert Sterenborg) en Waterschap (Lau Lavooij) bedankt!

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de PvdA teleurstellend verlopen. Provincie breed leed de PvdA een gevoelig verlies. De versnippering onder de (vele) partijen maakt het er de komende tijd niet makkelijker op het herstel in Nederland voort te zetten. In Gilze en Rijen was er wel succes voor de PvdA in de persoon van Lau Lavooij die voor het Waterschap het vertrouwen kreeg van niet minder dan 1166 kiezers. Maar ook Geert Sterenborg behaalde een mooi persoonlijk resultaat voor de Provincie met 110 stemmen. Helaas bleek de opkomst in Gilze en Rijen met minder dan de helft van de kiesgerechtigden bijzonder laag.

Prachtig resultaat Waterschap

Als enige gemeente in het Waterschap Brabantse Delta kwam de PvdA in Gilze en Rijen als grootste partij uit de bus. Heel veel stemmen (1166!) van de in totaal 1624 PvdA stemmen waren op nummer 5 van de lijst Lau Lavooij uitgebracht. Lau, blij verrast, “Dat is echt hartstikke veel! Ik ben daar best trots op. Ik dank dan ook alle stemmers voor het in mij gestelde vertrouwen!” Jammer genoeg bleek de PvdA als geheel in het Waterschap onvoldoende stemmen te hebben behaald om in aanmerking te komen voor een voorkeurszetel. Lau blijft wel de fractie actief ondersteunen en aanspreekpunt in Gilze en Rijen voor het waterschapsbeleid. Met name zal hij zich inzetten voor schoon water, natuurherstel en lastenbeheersing.

Lau Lavooij, onze kandidaat bij het Waterschap

Lau Lavooij, blij verrast met vele stemmen

Opkomst laag

Met een opkomst van slechts 43,5% (4 jaar geleden nog 53%) en zelfs een stemlokaal met minder dan 35%, bleven de kiesgerechtigden in Gilze en Rijen in meerderheid thuis. Een schrale troost is dat in veel andere gemeenten een nog lagere opkomst was. Als PvdA in Gilze en Rijen hebben we niettemin ons best gedaan kiezers te informeren en op te roepen om te gaan stemmen. Met 785 stemmen (9%) op de PvdA, waarvan toch mooi 110 stemmen uitgebracht op Geert Sterenborg, werd in Gilze en Rijen toch nog een beter resultaat gehaald dan de provincie (7,9%) in zijn geheel.

Hartelijk dank

Alle PvdA stemmers willen we dan ook hartelijk dank zeggen voor hun steun, ook in deze voor de PvdA moeilijke tijden. We blijven ons als partij inzetten voor een sociaal en toekomstgericht beleid. Het veiligstellen van een haalbare en betaalbare verzorgingsstaat, met perspectief voor onze kinderen en kleinkinderen en waarin ook op termijn ondersteuning is voor mensen die dat echt nodig hebben.

Informatie

De PvdA blijft werken voor een sterker en socialer Nederland! Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!).

PvdA afdeling Gilze en Rijen, Secretaris Jeanne van der Heijden, e-mail gilzerijen@pvda.nl. tel. 0620063319, Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.