Mogelijk toch kinderkortingspas PvdA motie Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds aangenomen

12 november 2017

Tijdens de begrotingsvergadering van maandag 6 november diende de PvdA twee moties in met ideeën hoe de Klijnsmagelden in onze gemeente in te zetten zijn. Verder bracht de PvdA ook nog een motie in stemming om de grens voor bijzondere bijstand te verhogen naar 120 procent.

 

Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds zijn landelijke organisaties die ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lid kunnen worden van een vereniging. Beide fondsen werken met intermediairs van de verenigingen en buurtsportcoaches, die de aanvraag namens de ouders indienen. Met deze laagdrempelige werkwijze fungeren zij als extra ogen en oren om kinderarmoede op te sporen. De PvdA-motie om Gilze en Rijen aan te laten sluiten bij beide fondsen werd unaniem aangenomen, onder voorwaarde dat dit in de vorm is van een pilot van 2 jaar. Het geld hiervoor wordt betaald vanuit de Klijnsmagelden, de rijksgelden voor de strijd tegen kinderarmoede.

 

Kinderkortingspas

De tweede motie van de PvdA ging over het instellen van een pas voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, waarmee zij het hele jaar door korting krijgen bij ondernemers in onze gemeente, bijvoorbeeld bij de zwembaden, de culturele centra en kinderspeelboerderijen. De kosten hiervoor kunnen betaald worden uit de Klijnsmagelden. Helaas werd deze motie alleen gesteund door Kern ’75 en stemden CDA, Gemeentebelang en de VVD tegen uit vrees voor stigmatisering. Toch gaf wethouder Dols aan te willen kijken of het idee uit te voeren is met voldoende aandacht om stigmatisering te voorkomen.

 

Norm bijzondere bijstand

In een derde motie vroeg de PvdA om de norm voor bijzondere bijstand te verhogen van 110 procent naar 120 procent van het sociaal minimum. De PvdA vindt dat niet alleen inwoners met een uitkering recht hebben op ondersteuning vanuit de gemeente, maar ook werkenden met een laag inkomen, zoals ZZP-ers of mensen met een laag loon. Helaas vond deze motie geen enkele steun in de raad, maar de PvdA zal zich hiervoor blijven inzetten.

 

Informatie

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of www.gilzerijen.pvda.nl