nieuwsbrief no.3 2017

30 december 2017

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling

En een voorspoedig en inspirerend 2018

Beste leden en belangstellenden,

Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren.

In deze derde en laatste Nieuwsbrief van 2017 blikken we terug op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 december 2017, maar …. kijken we vooral vooruit!

 

Hopelijk heeft u allen al een deel van de feestdagen gezellig doorgebracht en gaat dat ook gelden voor de jaarwisseling. Middels een kleine attentie in de vorm van een fraaie kerstbal, voorzien van een vrolijke kaart met enthousiaste kandidaten hebben wij u ook een gelukkig en gezond 2018 toegewenst. En dat willen we in deze nieuwsbrief nog eens graag onderstrepen!

 

Vanaf de jaarwisseling is de blik vooral gericht op de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Met elkaar hopen we een succesvolle campagne te gaan voeren en af te sluiten met een mooi resultaat. Alhoewel we met publicaties en via social media al op de campagnetoer zijn, gaan we min of meer formeel van start op zondagmiddag 21 januari 2018 met de PvdA-nieuwjaarsreceptie.

 

Nieuwjaarsreceptie PvdA Gilze en Rijen

Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de beste wensen uit te wisselen is ongetwijfeld onze nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 21 januari 2018 in Brasserie “De Heeren van Rijen”, Stationsstraat 1 in Rijen. Van 15.30u tot 17.30u is iedereen van harte welkom. Een klein hapje en een drankje zal daarbij niet ontbreken en natuurlijk zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen ook ‘over de tong’ gaan. Onze huidige fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende verkiezingen, Peter von Meijenfeldt, zal daarbij een duit in het zakje doen en in een ongetwijfeld inspirerende (korte) toespraak onze campagne zal opwarmen.

Wij hopen u te mogen begroeten op de 21e!

 

Nieuwjaarsreceptie gemeente Gilze en Rijen

Traditiegetrouw houdt ook het gemeentebestuur jaarlijks een nieuwjaarsreceptie, waarbij afgevaardigden van de politiek en velerlei andere organisaties  acte de présence geven. Iedereen is hierbij van harte welkom in het gemeentehuis op maandag 8 januari, aanvang 20.00u. Op deze avond zal natuurlijk onze burgemeester Jan Boelhouwer een toespraak houden en daarbij ook vooruit kijken naar 21 maart a.s. door de lijstrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen kort te interviewen.

Door de Heemkring Molenheide is er ook een kleine tentoonstelling “Honderd jaar kiesrecht” ingericht en heeft daarover ook een mooi informatief boekje geschreven dat op die avond beschikbaar is.

Ook wij hebben ‘onze’ geschiedenis van de PvdA in Gilze en Rijen (sinds 1974) met hen gedeeld.

In het ‘officiële’ gedeelte is ook ook de première van de jaarfilm ‘Wij zijn er voor Gilze en Rijen’ voorzien. Na het officiële gedeelte is er volop gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje voor een informeel samenzijn.

 

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Met gepaste trots kijken we terug op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 december 2017 in “De Heeren van Rijen”. Een best wel bijzondere ALV, waarin naast het werkplan en de begroting 2018 de aandacht vooral uitging naar het eenmaal in de 4 jaar vast te stellen verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

In een goede sfeer werd eerst na enkele tekstuele en inhoudelijke opmerkingen het verkiezingsprogramma 2018-2022 “Zichtbaar betrokken” licht aangepast vastgesteld.

Hierna was de ontwerp-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 aan de orde. Mede tot stand gekomen op basis van het advies van de Adviescommissie Kandidaatstelling (Piet Kock, Ton Vernooij, Bart Bijl en namens het bestuur Harrie Broeders) en uitgebreid toegelicht door voorzitter Lau Lavooij, bleek dat de leden unaniem konden instemmen met de voordracht en werd de totale lijst met maar liefst 33 kandidaten met applaus vastgesteld.

De leden van de adviescommissie werden inclusief een attentie hartelijk dank gezegd voor hun zorgvuldig tot stand gekomen en goed onderbouwd advies.

 

Met een lijst met een top-4 met een kandidaat uit elk van onze 4 dorpen, bestaande uit 2 vrouwen en 2 mannen, ervaren en nieuw, aangevuld met een mix van ervaren en nieuwe kandidaten, waaronder mogelijk toekomstige verkiesbare kandidaten, kunnen we met vertrouwen de verkiezingen in.

Lijsttrekker Peter von Meijenfeldt noemde het een eer deze mooie club te mogen aanvoeren en bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

De felicitaties gingen over en weer en er werd geproost op de toekomst.

 

In deze vergadering hebben we ook stilgestaan bij het overlijden van een tweetal prominente leden, Ad Dijkstra (75) overleden op 14 juni 2017 en Bets Milani-Willemen (76) overleden op 7 augustus 2017. Bij de uitvaart van beide oud-raadsleden en oud-bestuursleden hebben we op waardige wijze afscheid genomen.

 

Naast dit droevige onderdeel van de mededelingen waren er ook enkele heuglijke mededelingen.

Zo konden we drie nieuwe leden, Clementine Vervaet, René Drogt en Jeroen van der Ploeg begroeten en “onze man op 4” Stijn van der Heijden feliciteren met zijn eerste kindje Cas, geboren op 29 oktober 2017.

Tot slot werd ook ons actieve (commissie)lid, oud-bestuurslid en oud-raadslid en vooral ook “specialist spoor” Jos Uitterhoeve in de bloemetjes (rozen dus…) gezet.

Hij kreeg daarbij de PvdA speld voor zijn 25-jarig lidmaatschep opgespeld.

 

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 

Nieuw logo en slogan

Nu het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn vastgesteld zal de komende tijd alle aandacht gericht zijn op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Inmiddels zijn er al diverse ‘voorbereidende werkzaamheden’ verricht. Ondersteund met onze nieuwe PvdA logo’s en pakkende slogan “Zichtbaar betrokken” zijn we via het Weekblad Gilze en Rijen, Hallo Gilze en Rijen (ook op tv), onze website, facebook en twitter al naar buiten getreden.

 

Fraai affiche

Een mooi en herkenbaar PvdA-affiche is in de maak. De oude vertrouwde plakborden zult u niet meer tegenkomen in de dorpen. Een nieuw gemeentelijk digitaal bord op enkele plaatsen komt er voor in de plaats. In bestelling zijn ook mooie sandwichborden met ons affiche voor plaatsing aan lantaarnpalen op markante punten. Graag zien we natuurlijk ook dat u enkele weken voor de verkiezingen een PvdA affiche voor uw raam hangt. Ook buren, vrienden en kennissen zijn wellicht over te halen een affiche op te hangen!

 

Nieuwe foto’s en outfit

Met nieuwe foto’s van onze kandidaten, individueel en als groep en natuurlijk met onze nieuwe logo’s en lay-out ziet het er allemaal heel goed en wervend uit.

Natuurlijk treden we de komende tijd ook letterlijk naar buiten. Als vanouds zijn wij de partij die je ziet op straat, in de wijk en bij de winkelcentra. En daarbij hebben we een nieuwe outfit, mooie jacks met het PvdA Gilze en Rijen logo op de voorkant en op de rug duidelijk “Zichtbaar betrokken”.

 

Meedoen

We willen natuurlijk u allen daarbij zoveel mogelijk betrekken.

Zo krijgt u de gelegenheid om mee te denken en te praten over de inhoud en opzet van onze campagne. Binnenkort krijgt u daarover meer te horen van onze campagneleider Ton Hesemans.

Heeft u ideeën waarmee we leuk voor de dag kunnen komen, of wilt u zo nu en dan meedoen bij het canvassen of verspreiden van flyers, laat van u horen en bel of mail naar:

Ton Hesemans, tel. 0161-223812 of  06 17 52 34 83 of mail naar gilzerijen@pvda.nl

 

PvdA in de media

Weekblad, website, facebook, twitter

Via ons onvolprezen Weekblad Gilze en Rijen (overigens jammer dat het de laatste tijd veel bezorgklachten te zien geeft) publiceren we ook welhaast wekelijks artikelen van onze fractie en afdeling. Zo ook over de campagneactiviteiten. Dergelijke artikelen komen ook steevast op onze PvdA website, ons PvdA facebook en twitter. Ook diverse leden “delen” onze eigen facebookberichten en van onze landelijke partij. Als lid krijgt u zo regelmatig berichten die u vrij eenvoudig kunt delen via facebook en/of twitter. Als meerdere leden dat nu en dan doen, dan bereiken we met onze boodschap heel veel mensen. Doen!

Hierbij een bloemlezing van berichtjes/artikelen van de laatste maanden:

  • PvdA fractie op de bres voor herinvoering van het schoolzwemmen. Vooral ons raadslid Marielle Doremalen heeft als moeder en als onderwijzeres heeft hiervoor voortdurend gepleit en wil dat in het schooljaar 2018/2019 schoolzwemmen weer wordt aangeboden.
  • PvdA gaat bij sloop van de Margriethal / Tropical voor een sportzaal+ en in samenhang met de Marechaussee-locatie gemêleerde woningbouw die passend is in de wijk. Omwonenden moeten daarover mee kunnen praten.
  • PvdA wil meer aandacht voor betaalbare woningen. Met fractie- bestuurs- en commissieleden werd in een werkbezoek aan Leystromen ingezet op betaalbare woningen en verscheidenheid in de wijken.
  • PvdA petitie eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein massaal getekend. Op de jaarmarkt en op en rond het plein werd de PvdA petitie letterlijk en figuurlijk omarmd. Helaas moest in de raad onze fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt met lede ogen aanzien dat de coalitie van Kern75, CDA en Gemeentebelang geen boodschap had aan de mening van omwonenden en gebruikers.
  • PvdA motie Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds aangenomen. Mooi succes voor onze fractie en voor de niet aflatende inzet hiervoor van Marielle Doremalen. De ook beoogde kinderkortingspas haalde het nipt niet, maar er is een goede kans dat ook deze PvdA wens wordt overgenomen.
  • PvdA pleit voor onderzoek tunnelbak voor spoorlijn / tegen tweedeling van kern Rijen. Peter von Meijenfeldt heeft onomwonden duidelijk gemaakt dat de spoorlijn alleen toekomstbestendig is te maken als deze (gedeeltelijk) verdiept komt te liggen.
  • PvdA voor snelle start nieuwbouw De Wildschut en tijdelijke uitbreiding de Vijf Eiken. In het belang van goed onderwijs=goede accommodaties heeft Marielle een helder PvdA standpunt verwoord.
  • PvdA-er Peter von Meijenfeldt heeft in vragen aan het college en in een artikel duidelijkheid gevraagd over verduurzaming van het Sportpark Vijf Eiken. Hiermee beoogde Peter vooral het ‘vlot trekken’ van de vastgelopen aanpak van de verduurzaming van het sportpark.
  • PvdA kandidatenlijst op toekomst gericht. Na de ALV hebben we vol trots in een artikel de highlights van ons verkiezingsprogramma belicht en nog trotser gewag gemaakt van onze kandidatenlijst “die klinkt als een klok’.

 

Nieuwe leden werven

In deze dagen rond de jaarwisseling is het in familie- en kennissenkring vaak gebruikelijk om ook de ‘goede voornemens’ te benoemen. ‘Stoppen met roken’ voor zover nog van toepassing zou ik met stip op 1 zetten. Maar ook over politiek wordt best vaak gesproken. Zeker nu er een nieuw kabinet is gebaseerd op 4 partijen met enkele opvallende onderlinge tegenstellingen. Wat blijft er over van het ‘progressieve’ karakter en de ‘kroonjuwelen’ van D66 bijvoorbeeld. De rechtse oppositie met FvD en PVV, maar ook het linkse blok van PvdA, GL en SP is ‘hot’ in de discussies.

Op zulke momenten zie je al snel wie je tot een PvdA sympathisant mag rekenen.

Een mooi voornemen kan dan ook zijn om in uw familie- of kennissenkring een lid te werven. Zie ook www.pvda.nl/wordlid of bel een van ons (zie onder “meedoen”) en u krijgt een aanmeldkaart in de bus!

EEN NIEUW LID PER LID EN WE VERDUBBELEN ONS LEDENAANTAL!

 

Praat (ook) lokaal mee!

Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.

Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!

Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, ermado@live.nl en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

 

OPROEP – Vacature secretaris

Zoals eerder gemeld hebben we een vacature in het bestuur voor de functie van secretaris.

Zoals ook in de ALV gemeld, zou het fijn zijn dat zich iemand meldt met interesse voor een functie in het bestuur en daarvoor de komende maanden alvast warm wil lopen. Daarom roepen wij geïnteresseerde leden op om contact op te nemen met de voorzitter Lau Lavooij, laulav@ziggo.nl of tel.: 0161-452116 # 06 20011712 voor een nader gesprek over inhoud en tijdsbeslag van een bestuursfunctie.

Afgesproken is dat tot aan de verkiezingen Ton Hesemans formeel secretaris a.i. blijft van de afdeling (ledenadministratie e.d.) en Lau Lavooij de procedures e.d. behartigt mbt de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Vragen en suggesties

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden kunt u ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Het bestuur en/of de fractie kunnen daarin wellicht iets betekenen! Maar ook als u vragen heeft die op het bordje van de politiek behoren te liggen, kunt u bij ons terecht:

PvdA fractiesecretariaat: ermado@live.nl

Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 tevens lid commissie Ruimte

Fractiesecretaris Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 tevens lid commissie Samenleving

PvdA afdelingsbestuur: gilzerijen@pvda.nl  of neem contact op met een van de bestuursleden:

Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 tevens plv (burger)lid commissie Ruimte

Secretaris; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 tevens (burger)lid commissie Samenleving

Penningmeester: Harrie Broeders 0161-224884

Lid: Johan van Zuijlen johan.van.zuijlen@brandweermwb.nl

Overige PvdA commissieleden:

Jos Uitterhoeve 0161-224143 / 0621389149 (burger)lid commissie Ruimte

Geert Sterenborg 0161-222314 / 0638359533 (burger)lid commissie Middelen

PvdA webmaster: Derk Tabor – derk.tabor@gmail.com website: www.gilzerijen.pvda.nl

 

Laat ons ook weten…..

Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan tonhesemans@planet.nl

Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg

Namens het bestuur,

Lau Lavooij

 

Graag tot ziens bij de PvdA Nieuwjaarsreceptie, 21 januari 2018 om 15.30u bij ‘De Heeren van Rijen’