2 juli 2017

Over het consultatiebureau en andere Gilse wensen

Consultatiebureau in Gilze blijft en komt in De Flair

Op woensdag 28 juni werd er in de commissie samenleving gesproken over een voorstel om het consultatiebureau in Gilze te behouden. Daarnaast was de PvdA vrijdag 30 juni aanwezig op de markt in Gilze om met de inwoners in gesprek te gaan over punten voor het verkiezingsprogramma.

 Consultatiebureau in De Flair

Tijdens de commissie samenleving werd een raadsvoorstel besproken om het consultatiebureau in Gilze te behouden, ook na 1 januari 2018. De GGD moest bezuinigen en in die bezuinigingsplannen zou het consultatiebureau in Gilze op 1 januari 2018 gesloten worden. Voor de PvdA was dit onaanvaardbaar en als partij onder aanvoering van ons raadslid Marielle Doremalen hebben we van het begin af aan ingezet op behoud van het consultatiebureau. Hiertoe heeft de PvdA ook een handtekeningenactie gehouden onder de inwoners van Gilze, die massaal gesteund werd. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. In het nu ter tafel liggende voorstel blijft er een consultatiebureau in Gilze en zal dit gehuisvest worden in De Flair. In de commissie samenleving spraken alle partijen zich positief uit over dit voorstel. Op maandag 17 juli zal het raadsvoorstel op de agenda staan van de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad unaniem akkoord gaan.

De PvdA de markt op

De gemeenteraadsverkiezingen worden in maart 2018 gehouden en in de aanloop daar naartoe is de PvdA Gilze en Rijen bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma, maar dit natuurlijk altijd samen met onze inwoners. De PvdA vraagt daarom actief of er nog aandachtspunten zijn in onze gemeente. Eerder waren wij daartoe al aanwezig op het Wilhelminaplein in Rijen en nu dus afgelopen vrijdagochtend op de markt in Gilze. Ook nu werden er door de inwoners van Gilze weer serieuze aandachtspunten genoemd. Vooral het gebrekkige openbaar vervoer in Gilze, met name in het weekend (nu buslijn 131 Tilburg – Breda via Gilze en Rijen niet meer op zaterdag en zondag rijdt), maar ook werd er door “Verkeersbrigadiers Gilze” aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij de scholen in onze gemeente en een betere zichtbaarheid van de schoolzones.

Veel genoemde punten

Een groot aantal punten werd ingebracht, waarvan met stip op 1 een snelle realisatie van het nieuwe centrum van het Centrumplan Gilze. Een bloemlezing:

  • Snelle realisatie van het Centrumplan Gilze
  • Duidelijker zichtbaarheid schoolzones
  • Herstel busverbinding in weekends met Breda-Tilburg
  • Betere gebruiksmogelijkheden gehandicaptenparkeerkaart
  • Nieuwe sporthal
  • Gilze klimaatneutraal in 2025
  • Overlast helikopters
  • Meer aandacht voor onkruidbestrijding

Ook via social media

Uiteraard gaat we aan de slag met deze bijdragen en hopen we uiteindelijk in het najaar een aansprekend verkiezingsprogramma te kunnen presenteren, waarin velen zich kunnen herkennen. En we zullen regelmatig op straat te vinden zijn op verschillende locaties in Gilze en Rijen om de aandachtspunten van onze inwoners op te schrijven. Niet alleen op straat, maar ook via social media kunt u uw punten aan ons doorgeven. Graag zelfs.

Kijk daarvoor ook PvdA Gilze en Rijen Facebookpagina, of ons PvdA Gilze en Rijen Twitteraccount en laat ons weten wat u belangrijk vindt!

U kunt ook persoonlijk contact opnemen met Ton Hesemans in Rijen, tel. 06-17523483,  e-mail tonhesemans@planet.nl , of met Lau Lavooij in Gilze, tel. 06-20011712 , e-mail laulav@ziggo.nl.

Bijdragen zijn ook welkom op het e-mailadres van het secretariaat: gilzerijen@pvda.nl