30 december 2014

Over zorg, buslijn 131 en verkiezingen

PvdA Gilze en Rijen zet zich in voor nu en de toekomst

Na de voor de PvdA teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA in Gilze en Rijen weer haar blik op de toekomst gericht. De agenda’s van de afgelopen raadsvergaderingen stonden bol met zaken die betrekking hebben op de drie decentralisaties (zorg, jeugd en werk) per 1 januari 2015. In gesprekken met burgers blijkt dat er hierover veel zorgen leven. Toch is de PvdA ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om ook in de toekomst de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor mensen die het echt nodig hebben. Het verschuiven van taken naar gemeenten gaan we in de praktijk kritisch volgen. De PvdA is ervan overtuigd dat gemeenten dichter bij de burgers staan en daardoor meer maatwerk kunnen leveren.

 

Verzekerd van zorg

Hoe houdt Nederland zijn zorg betaalbaar en van dezelfde kwaliteit? In de komende jaren zal een steeds grotere groep Nederlanders een beroep gaan doen op langdurige en kwalitatief goede verzorging. Als we niets doen dan wordt de zorg onbetaalbaar. In Gilze en Rijen is al een aantal jaren terug hierop goed ingespeeld door middel van keukentafelgesprekken. Uitgangspunt moet zijn dat er niemand buiten de boot valt en er goede zorg zal blijven voor mensen die het echt nodig hebben. Met andere woorden ook onze kinderen en kleinkinderen moeten waar nodig kunnen rekenen op zorg in de toekomst. We moeten de zorg toekomstbestendig maken! In maart zal de PvdA Gilze en Rijen dan ook een avond organiseren met de vraag: Hoe houdt Nederland zijn zorg betaalbaar en blijven we verzekerd van goede zorg?

 

Busverbinding Gilze (buslijn 131)

De PvdA fractie heeft in de laatste gemeenteraad vragen gesteld aan het College van B&W om alles in het werk te stellen een rechtstreekse busverbinding Tilburg – Gilze – Rijen – Breda vv in het weekend in stand te houden. Voor inwoners die afhankelijk zijn van openbaar vervoer is dit van groot belang bij het bezoek aan winkel- ziekenhuis- en zorgvoorzieningen, maar ook aan markten, schouwburg en theater. De PvdA fractie wil dat alle mogelijkheden, waaronder “vervoer op maat”, hiertoe benut worden. Inmiddels heeft ook de PvdA fractie in Provincie Staten hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Ook hebben we een verzoek ingediend om kengetallen over het aantal passagiers dat gebruikt maakt van deze lijn beschikbaar te stellen.

 

Verkiezingen 18 maart

Op 18 maart zijn er tegelijkertijd verkiezingen voor Provinciale Staten (ook belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer!) en voor de Waterschappen. Het is mooi dat we hiervoor in Gilze en Rijen lokale PvdA-kandidaten hebben! Voor het Waterschap Brabantse Delta onze oud-wethouder Lau Lavooij uit Gilze en voor de Provinciale Staten Geert Sterenborg uit Rijen. Hiervoor zult u ons zeker tegenkomen op de markt en in de wijken!

 

Contact

Heeft u vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!), de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

De afdeling PvdA Gilze en Rijen wenst U allen een voorspoedig en gezond 2015.

Secretaris van de afdeling Jeanne van der Heijden, e-mail gilzerijen@pvda.nl. tel. 0620063319, Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664