10 maart 2014

Peter von Meijenfeldt, lijsttrekker en ervaren bestuurder gaat voor veiligheid, leefbaarheid, sport en bewegen

Passie voor sport

Peter von Meijenfeldt (64) met een passie voor sport en politiek, woont al 40 jaar in Molenschot, samen met zijn vrouw Liesbeth die zelf ook actief sporter is. Zij hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen, die bijna allen ook actief sporten. Peter lachend: “Bewegen zit ons dus zogezegd in de genen”. Maar daar laat Peter het niet bij. Bestuurlijk neemt hij al jaren zijn verantwoordelijkheid. Zo is hij al 21 jaar voorzitter van Spiridon! Peter hierover: “Het is een bloeiende vereniging met nu ruim 600 leden, een heel actieve jeugdafdeling met veel talentvolle jeugdatleten en naast hardlopen ook grote nordicwalking- en spinningafdelingen. En eind dit jaar de beschikking over een fantastische nieuwe atletiekbaan!”

Passie voor politiek

Peter over zijn betrokkenheid met de gemeente: “ Met onze gemeente en alles wat hier politiek aan de orde is, voel ik mij helemaal verbonden. Het is een fantastische gemeente om te wonen en om er bestuurlijk en maatschappelijk actief te zijn”. Onze PvdA-lijsttrekker kan bogen op een indrukwekkende politieke ervaring. Jarenlang was hij voorzitter van de PvdA-afdeling, bijna 7 jaar lid van Provinciale Staten en op dit moment gemeenteraadslid voor de PvdA. Gepokt en gemazeld is hij in zowel de politiek als in zijn bestuursfuncties bij verenigingen in onze gemeente. Als rasbestuurder met veel ervaring heeft de PvdA in Peter ook een uitstekende wethouderskandidaat.

Veiligheid eerst

Peter vindt dat de golf aan inbraken in woningen in onze gemeente van de laatste maanden urgente aandacht vraagt. “Wij voerden hierover als fractie de afgelopen maand al gesprekken met de burgemeester en met de operationeel commandant van de politie in Rijen. Zij waren verrast dat de PvdA als enige partij dit belangrijke onderwerp zo serieus oppakt”. Duidelijk is dat er nog veel verbeteringen nodig zijn op het gebied van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Peter: “Ook zijn er nog veel verbeteringen mogelijk bij de preventie van woninginbraken, buurtpreventie en sociale controle in onze woonbuurten. De PvdA zal hier ook in de nieuwe bestuursperiode heel hard aan gaan trekken!”

Sterke aansturing

De PvdA, met Peter voorop wil vooral inzetten op een goede organisatie en uitvoering van grote projecten.  De PvdA denkt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de veranderingsprocessen die Gilze en Rijen wacht op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Maar ook op het gebied van onder meer nieuwbouw van scholen en binnensportaccommodaties staat ons de komende jaren nog heel wat te wachten. Peter: “Mijn ervaring met het uitvoeren van projecten voor de provincie Noord-Brabant en hier in de gemeente met de ontwikkeling van de kunststofatletiekbaan van Spiridon wil ik graag  samen met andere partijen inzetten bij een snelle en betaalbare uitvoering van dergelijke projecten. Samenwerking met alle betrokkenen is daarbij een vereiste en tevens de grootste uitdaging.”  Naast kennis en ervaring met het aansturen kan Peter ook zijn goede contacten in de regio en de provincie daarbij volop aanwenden.

Werkloosheid bestrijden

Als sociale partij is de toenemende werkloosheid in Gilze en Rijen een bron van grote zorg voor de PvdA. Daarover wil Peter geen misverstand laten bestaan: “Waar dit mogelijk is doen wij voorstellen voor lastenverlichting en het geven van ondersteuning. Met projecten zoals Talent2Work heb ik persoonlijk goede ervaring opgedaan als trainer van het gemeentelijke sportproject Talent2Move. Het is geweldig om te zien hoe dit project uitkeringsgerechtigden weer nieuwe energie en inspiratie geeft. En daardoor ook tot nieuwe werkrelaties leidt”.

Leefbaarheid

Ook voor het versterken van de leefbaarheid in de vier kerkdorpen in onze gemeente zal de PvdA zich in de nieuwe raadsperiode hard maken. Ook hier brengt Peter veel kennis en ervaring mee. Hij is voorzitter van de Maatschappelijk Beursvloer Gilze en Rijen, lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen en lid van de Werkgroep Biodiversiteit. “Vergroening van woonbuurten en van het buitengebied hebben mijn bijzondere aandacht. Zo kijk ik met veel genoegen naar de start van de aanleg van de ecologische verbindingszone ‘Boomkikker’ bij Molenschot, waarvoor ik 13 jaar geleden mede-initiatiefnemer was. En ik heb als droom dat er ooit ook nog een dergelijke zone komt tussen de vliegbasis en het schitterende natuurgebied ‘De Kaaistoep’ ten zuidwesten van Tilburg. Degelijke projecten zullen de leefbaarheid en toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente zeker ten goede komen.”