22 mei 2016

PvdA betreurt uitzetting Jessica

Gezin teruggestuurd naar onveilig Burundi

 

Op donderdagavond 12 mei is het gezin Ndikumana vanaf Schiphol uitgezet naar Burundi. Dit betekende het dramatische einde van een jarenlange strijd om het gezin een verblijfsstatus te verlenen in ons land. De PvdA Gilze en Rijen heeft zich hiervoor, samen met onder meer basisschool De Bolster in Gilze, tot het laatste moment ingezet.

 

Gezin Ndikumana

Het gezin Ndikumana bestaat uit moeder Aline (37), dochter Jessica (6) en zoon Owen (4). Ongeveer 10 jaar geleden vluchtte het gezin vanuit Burundi in Midden-Afrika naar ons land. Dit was ten tijde van de bloedige volkerenmoord die in Burundi en buurland Rwanda plaatsvond. Tutsis werden er op grote schaal uitgemoord door de overheersende Hutus. Velen vluchtten weg vanuit het land. Het gezin Ndikumana kwam tijdens hun verblijf in Nederland onder meer terecht in het AZC in Gilze. Dochter Jessica was tijdens dit verblijf een jaar lang leerling van basisschool De Bolster in Gilze. Het was haar leraar Luc Bul die in 2015 als eerste in verzet kwam tegen de uitzetting die dreigde voor de familie Ndikumana. De PvdA Gilze en Rijen schaarde zich aan zijn zijde.

 Detentie in Zeist

De vele inspanningen vanuit Gilze en Rijen mochten niet baten. Het gezin werd in 2015 in afwachting van haar uitzetting opgesloten in het detentiecentrum in Zeist. In deze gevangenis is een aparte afdeling voor asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd of worden uitgezet, de Gesloten Gezinsvoorziening. De familie is driemaal opgesloten geweest in dit detentiecentrum. Dit tot onvrede van de partijen zoals de PvdA. SP, Defence for Children en Amnesty International. Zij vinden gevangenneming van kinderen in strijd met alle mensenrechten en humanitaire regels. Tweemaal besloot de rechter dat het gezin terug moest naar een AZC. Hierna verbleven zij onder meer in het AZC in Dongen en in Bergum (Friesland). De laatste 8 weken van hun verblijf in Nederland werd het gezin opnieuw opgesloten in het detentiecentrum in Zeist.

Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) besloot tot uitzetting

Zodra bekend was dat alle asielprocedures negatief waren uitgevallen, heeft de PvdA fractie in de Tweede Kamer, samen met de SP fractie, op verzoek van de PvdA Gilze en Rijen gepoogd om staatssecretaris Dijkhoff  te bewegen gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het gezin ‘kinderpardon’ te verlenen. Hierop ging de staatssecretaris niet in. Met als gevolg de directe uitzetting naar Burundi. De PvdA, en gelukkig inmiddels ook meerdere fracties in de Tweede Kamer, betreuren deze hardvochtige opstelling van de staatssecretaris. Dit temeer omdat Burundi bekend staat als één van de gevaarlijkste en armste landen op de wereld, waar op dit moment onder een dictatuur opnieuw een bloedige burgeroorlog heerst.

PvdA bang voor het leven van Jessica

Leraar Luc Bul van De Bolster en de PvdA Gilze en Rijen zijn bang dat de familie Ndikumana in Burundi ‘verdwijnen’. Deze angst wordt nog extra gevoed doordat Jessica, ondanks haar belofte, sinds haar uitzetting geen contact meer heeft opgenomen met ‘Gilze’. De PvdA in Gilze en Rijen vraagt zich daarom in gemoede af hoe een beschaafd land als Nederland tot een dergelijke levensbedreigende uitzetting heeft kunnen overgaan.

 

Contact

Verdere reacties en suggesties, ook over andere zaken zijn van harte welkom: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.