Door Ton Hesemans op 8 maart 2016

PvdA bezorgd over voortbestaan van Stationsgebouw in Rijen

Pleidooi voor handhaving van reizigersfunctiestationsgebouw Gilze en Rijen

 

De PvdA in Gilze en Rijen maakt zich zorgen over het voortbestaan van de reizigersfunctie van het stationsgebouw in Rijen. De kans bestaat dat het gebouw eind maart door NS wordt gesloten. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Starreveld.

 

Geen duidelijkheid over beheer van het stationsgebouw

Al geruime tijd wordt overleg gevoerd tussen de gemeente en NS over het beheer van het stationsgebouw in Rijen. Bij wijze van proef is het afgelopen jaar een beheerder aangesteld die toezicht heeft gehouden over het stationsgebouw en de omgeving. Hierdoor was het mogelijk dat het stationsgebouw dienst deed als wacht- en schuilgelegenheid. Bovendien zijn een toilet, Wi-Fi en enkele automaten in het stationsgebouw aanwezig.

Een poging van NS om het gebouw te verkopen is eerder mislukt. Wel werd de wachtruimte opgeknapt.

Eind maart loopt de proefneming van NS en gemeente af. De beheerder Peter Willemse zal dan vertrekken. NS en gemeente hebben onlangs een oproep gedaan voor vrijwilligers om als gastheer/-vrouw te gaan fungeren in het stationsgebouw. Een eerdere oproep leidde niet tot het gewenste resultaat.

 

PvdA bezorgd over voortbestaan van het stationsgebouw

Als voor eind maart geen overeenstemming is bereikt tussen NS en gemeente over het beheer van het stationsgebouw is NS voornemens dit te sluiten. Hiermee zal onze gemeente een belangrijke voorziening verliezen voor de treinreizigers. Per dag maken circa 3.000 reizigers gebruik van station Gilze en Rijen. Voor velen biedt het stationsgebouw een nuttige functie.

De PvdA vreest dat een sluiting van het gebouw ook zal leiden tot meer vandalisme en onveiligheid. Door de beheerder werd namelijk niet alleen toezicht gehouden op het gebouw maar ook op de fietsenstalling en de veiligheid bij het spoor.

Het stationsgebouw is in de huidige vorm meer dan 100 jaar oud en heeft een karakteristieke en beeldbepalende functie in de spoorzone. De gemeente bereidt plannen voor een toekomstige herinrichting van de spoorzone.

 

Vragen gesteld door de PvdA aan de wethouder

Op verzoek van de PvdA fractie spreekt de raadscommissie Ruimte op dinsdagavond 8 maart over het stationsgebouw. De PvdA heeft hiertoe een tiental vragen opgesteld die duidelijkheid moeten geven over de toekomst van het gebouw. Behoud van het gebouw en haar reizigersfunctie ziet de PvdA als essentiële voorwaarde voor het behoud van volwaardig en goede stationsvoorziening in onze gemeente.

Treinreizigers worden gevraagd om hun steun te betuigen voor het behoud van het stationsgebouw en de functie die het vervult.

Ton Hesemans

Ton Hesemans

Ik zet mij als vrijwilliger vrijwel dagelijks in voor mensen en zaken in het Sociaal Domein. Zo zal ik me sterk maken voor de grens op 130 procent van het sociaal minimum bij alle armoederegelingen. Ook ga ik voor optimale ondersteuning van de mantelzorg en de jeugdzorg. Sport en cultuur, en dan met name de

Meer over Ton Hesemans