PvdA blij met aansluiting Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Door Marielle Doremalen op 10 juni 2018

Feestelijke Kick-Off op 12 juni

In november 2017 diende de PvdA een motie in om onze gemeente aan te laten sluiten bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds en het benodigde geld hiervoor te betalen vanuit de Klijnsmagelden. De motie werd raadsbreed aangenomen. Op 1 april 2018 werd er al een overeenkomst getekend tussen de wethouder en beide fondsen en nu is het dan op 12 juni feest in De Boodschap tijdens de Kick-Off Jeugdfonds Sport & Cultuur Gilze en Rijen. 

Kansen voor alle kinderen
De PvdA Gilze en Rijen vindt dat ook kinderen uit gezinnen met een (te) laag inkomen gewoon mee moeten kunnen doen net als andere kinderen. De financiële situatie van een gezin mag ook geen belemmering zijn voor deelname van kinderen aan sport- en cultuuractiviteiten. Meerdere keren heeft PvdA-raadslid Marielle Doremalen er daarom al in de vorige raadsperiode bij het college op aangedrongen om het bestaande armoedebeleid goed tegen het licht te houden en te kijken wat er beter kan. Het geld dat voor deze verbeteringen nodig is, kan immers geput worden uit de rijksgelden voor de bestrijding van kinderarmoede, de Klijnsmagelden.

Ideeën aangedragen
Marielle Doremalen: “Er is gelukkig veel veranderd. Zo is het nu gemakkelijker om via de bijzondere bijstand bijvoorbeeld een fiets of computer voor je kind vergoed te krijgen. Ook hebben we als PvdA- fractie ideeën ter verbetering aangedragen, waaronder aansluiting als gemeente bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds en dat idee kon uiteindelijk rekenen op steun vanuit alle politieke partijen.”

Voordeel van de fondsen
Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds werken heel laagdrempelig. De mensen in het veld bij de verenigingen, de school, enz., fungeren als de ogen en oren. Als er sprake is van een geldtekort, waardoor een kind niet kan sporten of bijvoorbeeld geen muziek- of danslessen kan volgen, kunnen deze mensen namens de ouders een aanvraag indienen bij één van de fondsen. De kosten worden dan door het fonds rechtstreeks betaald aan de vereniging. Op deze manier kun je ook de kinderen die het minder hebben bereiken en ervoor zorgen dat ook zij volop mee kunnen doen.

Kick-Off
Zoals gezegd is op 12 juni in De Boodschap de feestelijke Kick-Off. En zeker, als er voor alle kinderen in onze gemeente mogelijkheden zijn om te kunnen sporten, dansen en muziek maken, is er alle reden voor een feestje!

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02

 

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen