Door Marielle Doremalen op 29 januari 2017

PvdA blij met behoud Consultatiebureau Gilze

Het ziet er goed uit voor het consultatiebureau in Gilze. De GGD Midden-Brabant was voornemens om het consultatiebureau in Gilze te gaan sluiten en in onze gemeente alleen het consultatiebureau in Rijen open te houden. De PvdA was van het begin af aan fel tegenstander en vond, dat er een volwaardig consultatiebureau in Gilze moest blijven. Dit lijkt nu ook te gaan gebeuren.

 

Volwaardig consultatiebureau

De PvdA vond en vindt, dat er zowel in Gilze als in Rijen een volwaardig consultatiebureau moet zijn. Raadslid voor de PvdA, Marielle Doremalen: “Vooral in de eerste jaren na de geboorte moet je als ouder vaak met je kindje naar het consultatiebureau, voor bijvoorbeeld de standaardonderzoeken door arts of verpleegkundige, maar ook voor de ogentest, de gehoortest en de vaccinaties. Deze basiszorg moet dichtbij huis aangeboden worden, zodat het consultatiebureau voor iedereen gemakkelijk te bereiken is”. De inzet was daarom van meet af aan een volwaardig consultatiebureau, waar je niet alleen met vragen terecht kunt, maar waar je dus ook terecht kunt voor de standaardafspraken met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige.

Handtekeningenactie

Wethouder Van der Veen voerde al enige tijd gesprekken met de GGD teneinde het consultatiebureau te behouden. Om haar daarbij een hart onder de riem te steken, voerde de PvdA daarom in september 2016 een handtekeningenactie. De inwoners konden online de petitie ondertekenen, of hun handtekening op papier zetten bij de PvdA-ers, die op de markt in Gilze en bij enkele winkels aanwezig waren om handtekeningen in te zamelen. Deze actie was een groot succes en leverde ongeveer 700 handtekeningen op. De PvdA heeft deze handtekeningen aangeboden aan wethouder Van der Veen, die deze handtekeningen weer aan de GGD aangeboden heeft tijdens de onderhandelingen.

Nieuwe consultatiebureau in De Flair

In de vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 1 februari is een memo aan de orde met de stand van zaken rondom het consultatiebureau. Hieruit blijkt, dat het consultatiebureau in Gilze behouden kan blijven en gehuisvest kan worden op de begane grond van het Flairgebouw, precies zoals de PvdA dat heeft voorgestaan. In het gebouw staan nu nog enkele ruimtes leeg, waarin een volwaardig consultatiebureau gehuisvest kan worden.

Het college tracht om nog voor de zomervakantie met een raadsvoorstel te komen, waarin een en ander verder wordt uitgewerkt. Als dit raadsvoorstel dan door de gemeenteraad aangenomen wordt, is het definitief: dan zal het consultatiebureau in Gilze behouden blijven!

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen