5 december 2016

PvdA enthousiast over ontwikkelingen bibliotheek

Bibliotheek nieuwe stijl veelbelovend

De bibliotheek in Gilze en Rijen gaat vernieuwen om toekomstbestendig te zijn. Een aloude wens van de PvdA gaat hiermee in vervulling. Theek 5 mag dit gaan realiseren. In de commissie samenleving van woensdag 30 november werd het raadsvoorstel hieromtrent gepresenteerd.

Vertrouwen in Theek 5

De keuze van de gemeente om de bibliotheken in Rijen en in Gilze te beheren is op Theek 5 gevallen. In het voortraject is er nog gekeken naar andere partijen, maar de PvdA heeft altijd aangegeven de meerwaarde van Theek 5 te zien. Ook op dit moment is Theek 5 de beheerder van de bibliotheken in onze gemeente en dat gaat naar wens. Ook nu blijkt Theek 5 een goed plan te hebben hoe de bibliotheek te moderniseren.

 

Mooie toegankelijke bibliotheek

Er blijft een bibliotheek in Rijen in De Boodschap en in Gilze in De Schakel. De PvdA is er altijd voorstander van geweest dat er een bibliotheek gehuisvest blijft in de culturele centra in Gilze en in Rijen. Wel heeft de PvdA aangegeven dat de ligging van de bibliotheek in De Boodschap in Rijen niet goed is. De bibliotheek lijkt nu weggestopt aan het einde van de gang. In de huidige plannen wordt dit meegenomen. Deuren en muren verdwijnen en er wordt gezorgd voor een open verbinding. Verder is een pluspunt dat de bibliotheken voortaan dezelfde openingstijden zullen hanteren als De Boodschap en De Schakel.

 

Bibliotheek voor iedereen

De bibliotheek is er voor alle inwoners in onze gemeente, van jong tot oud. Ouders met kinderen worden gestimuleerd om gebruik te maken van de bibliotheek zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken. Ook scholen maken op verschillende manieren gebruik van de bibliotheek. Daarnaast wordt ook de digitalisering verder doorgevoerd in de bibliotheek zodat ook de jeugd de weg naar de bibliotheek blijft vinden en de bibliotheek meegaat met zijn tijd. Maar ook ouderen moeten gebruik kunnen blijven maken van de klassieke bibliotheek en er boeken kunnen blijven lenen.

 

Bibliotheek aan huis en op school

Daarom biedt Theek 5 in onze hele gemeente ook Bibliotheek aan huis aan. Via dit project kunnen inwoners die zelf niet naar een vestiging toe kunnen, omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn, toch boeken lenen. Een vrijwilliger haalt en brengt de boeken aan huis. Helaas is deze mogelijkheid nog niet bij iedereen bekend. De PvdA heeft hier dan ook in de commissie aandacht voor gevraagd door te vragen of de gemeente dit ook meer onder de aandacht van de inwoners kan brengen, bv. via de ouderenorganisaties. Voor de basisscholen in Hulten en Molenschot biedt Theek 5 het programma ‘Bibliotheek op school’ aan.

 

Hoe nu verder?

In de raadsvergadering van maandag 19 december wordt er over het nu ter tafel liggende raadsvoorstel gestemd. Als de raad ermee instemt, wordt het traject in gang gezet. De verwachting is dan dat eind 2017 de bibliotheek nieuwe stijl gerealiseerd is. Een ontwikkeling die door de PvdA van harte wordt ondersteund!

 

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of commissielid samenleving Ton Hesemans tonhesemans@planet.nl 06-17523483