8 januari 2017

PvdA Gilze en Rijen blikt terug en kijkt vooruit

Op weg naar 2017

De PvdA Gilze en Rijen kijkt zo kort voor de jaarwisseling terug en vooruit. En natuurlijk wensen wij al onze inwoners een heel gelukkig en gezond 2017.  Enkele belangrijke punten van het afgelopen jaar willen wij kort noemen.

De eigen bijdrage WMO

De PvdA heeft de hoogte van de eigen bijdrage WMO ter discussie gesteld. Dit omdat de eigen bijdrage soms bijna onbetaalbaar bleek en er daarom inwoners zijn die zorg gingen mijden of dat in ieder geval overwogen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de eigen bijdrage voor begeleiding en dagopvang vanaf 1 januari 2017 gemaximaliseerd wordt op 14,50 euro per uur. Overigens is het ook zo dat vanaf diezelfde datum meerpersoonshuishoudens met één kostwinner onder de pensioengerechtigde leeftijd met een jaarinkomen tot 35.000 euro helemaal geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen.

Het consultatiebureau in Gilze

De GGD Hart van Brabant gaat bezuinigen. Onderdeel van die bezuinigingsplannen is het verdwijnen van het consultatiebureau in Gilze. Alleen het bureau in Rijen zou dan geopend blijven. De PvdA was van meet af aan tegen de sluiting van het consultatiebureau in Gilze en hield daarom een handtekeningenactie onder onze inwoners voor het behoud van een volwaardig consultatiebureau. Deze actie werd massaal gesteund door onze inwoners. En niet zonder resultaat. Inmiddels lijkt het erop dat er inderdaad een volwaardig consultatiebureau blijft in Gilze en dat dit waarschijnlijk gehuisvest zal worden in gezondheidscentrum De Flair.

Busverbinding met Gilze

Eind 2015 verviel in de weekenden de directe busverbinding van Gilze naar zowel Tilburg en Breda. Door de omslachtige omweg waartoe veel reizigers werden gedwongen, zijn veel bewoners en bezoekers van Gilze en ook uit Rijen gedupeerd. De PvdA heeft van meet af aangedrongen op een volwaardig alternatief voor de vervallen buslijn 131. Een dit najaar gehouden handtekeningenactie leidde tot ruim 220 adhesieverklaringen. Het heeft tot dusverre nog niet tot een alternatieve voorziening geleid. De PvdA blijft zich hiervoor inzetten.

Hoe nu verder?

Ook in 2017 zal de PvdA niet stil blijven staan en blijven wij ons inzetten voor onze inwoners. Daarbij hebben we extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Daarnaast hebben wij ook een PvdA Ombudsteam in Gilze en Rijen, bestaande uit Marielle Doremalen, Ton Hesemans en Jos Uitterhoeve. Via dit Ombudsteam proberen wij inwoners met vragen of problemen verder te helpen en evt. door te verwijzen naar de juiste instanties. Heeft u behoefte aan contact met het Ombudsteam, neem dan contact op met Ton Hesemans, tonhesemans@planet.nl  06-17523483.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664