PvdA Gilze en Rijen vraagt om versoepeling kinderpardon

Door Marielle Doremalen op 28 april 2018

Aandacht voor kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen

PvdA Gilze en Rijen vraagt om versoepeling kinderpardon

Er zijn in ons land gezinnen die van elders gekomen zijn en inmiddels al 5 jaar of langer in Nederland verblijven. De kinderen zijn soms al hier geboren, gaan hier naar school en hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Toch hangt hen een mogelijke uitzetting boven het hoofd. Ook in onze gemeente zijn er kinderen die in deze situatie verkeren.

Ze zijn al thuis
Kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, mogen als geworteld in onze samenleving worden beschouwd. Ze gaan naar school, hebben hier hun vrienden en spelen bijvoorbeeld voetbal bij de plaatselijke voetbalclub. Ze kennen geen ander thuis dan Nederland. Ze hoeven niet teruggestuurd te worden naar een ander land. Ze zijn al thuis! PvdA-raadslid Marielle Doremalen: “Ook in onze gemeente zijn er gezinnen met kinderen die 5 jaar of langer in Nederland wonen, maar die door een strikte toepassing van het kinderpardon toch uitgezet dreigen te worden. Zoals het gezin dat ik persoonlijk ken. Zij verblijven al ongeveer 8 jaar in Nederland. De kinderen gaan hier naar school, zijn dol op pindakaas en vieren hier ieder jaar carnaval mee. Kinderen zoals deze kinderen wegsturen uit Nederland zou niet moeten mogen.”

Versoepeling kinderpardon
Landelijk loopt er nu een actie om de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te vragen om het kinderpardon te versoepelen, zodat alle gezinnen met kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, hier mogen blijven. Steeds meer gemeentes sluiten zich bij dit mooie initiatief aan. Ook de PvdA Gilze en Rijen draagt dit initiatief een warm hart toe. Marielle Doremalen: “Daarom dien ik tijdens de raadsvergadering van 3 mei namens de PvdA een motie in waarin ik het college vraag om bij de staatssecretaris met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld via een versoepeling van het kinderpardon. Hopelijk krijgt deze motie voldoende steun van de andere partijen, zodat ook onze gemeente een duidelijk signaal af kan geven”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen