23 juli 2017

PvdA Gilze en Rijen wil eigen bijdrage WMO verlagen

Ruim 1 miljoen WMO gelden over in 2016

Uit de jaarrekening 2016 bleek, dat er ruim 1 miljoen over was van het geld, dat onze gemeente vanuit het rijk heeft gekregen. Dit is een groot overschot. Ook voor 2017 is weer een overschot te verwachten. Voor de PvdA reden genoeg om eens te kijken wat er nog verbeterd kan worden aan de sociale zekerheid van onze inwoners. Daarom vroeg de partij tijdens de raadsvergadering van maandag 17 juli aan het college om te kijken hoe de eigen bijdrage WMO voor inkomens tot modaal kan worden verlaagd.

 

(Te) hoge eigen bijdragen

In 2016 heeft de PvdA ook al aangegeven, dat de eigen bijdrage voor sommige inwoners te hoog is. Er waren zelfs mensen die zorg gingen mijden. Onacceptabel volgens de PvdA. Hierover zegt Marielle Doremalen, raadslid voor de PvdA: “Keer op keer hebben wij de hoge eigen bijdragen WMO aangekaart in de commissie en de raad. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de eigen bijdrage voor begeleiding nu lager is. Niet langer wordt de dure kostprijs volledig berekend, maar nog ‘slechts’ 14,50 euro per uur”. Dit is al een stap in de goede richting, maar volgens de PvdA zijn we er nog niet. Ook nu kan de eigen bijdrage nog hoog oplopen, vooral voor de inkomens tot modaal. Zo kan iemand met AOW en een klein pensioen al gauw 70 euro per maand kwijt zijn aan de huur van een scootmobiel. Maar ook kan bijvoorbeeld een paar uur begeleiding per week nog steeds zorgen voor een eigen bijdrage van 100 euro of meer per maand. Dit ervaren veel mensen als hoog, soms zelfs te hoog.

Inkomens tot modaal ontzien

Tijdens de raadsvergadering van 17 juli stond de perspectiefnota 2018 op de agenda. Het uitgelezen moment voor de diverse partijen om wensen voor de toekomst in te dienen. Dat deed ook de PvdA. Een belangrijke wens is om de eigen bijdragen WMO voor de inkomens tot modaal te verlagen, zodat de eigen bijdrage voor iedereen betaalbaar is. Marielle Doremalen: “Ik vroeg daarom aan de wethouder om te onderzoeken hoe het beleid met betrekking tot de eigen bijdrages het beste veranderd kan worden, zodat de inkomens tot modaal erop vooruit gaan. Het feit, dat er in 2016 ruim 1 miljoen WMO geld over is, geeft ook de mogelijkheid daartoe en misschien zelfs wel de morele plicht om ervoor te zorgen dat er niet meer teveel gevraagd wordt van de inkomens tot modaal”. Helaas vond dit voorstel van de PvdA geen steun bij de wethouder en ook niet bij de andere partijen. Als redenen werd door de andere partijen aangegeven dat er nu geen klachten gehoord worden van de inwoners. En dat de 1 miljoen die over is over 2016, niet gebruikt hoeft te worden voor de WMO. Nu verdwijnt dit geld in de algemene reserve en dat is helaas al meerdere jaren op een rij gebeurd. Dit geld wordt dan mogelijk voor andere uitgaven besteed. Voor de PvdA is dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Hoe nu verder?

De PvdA heeft zich altijd al ingezet voor betaalbare eigen bijdragen in de WMO en zal dat ook blijven doen. Tijdens de begrotingsvergadering in het najaar zullen we nogmaals trachten genoeg steun te krijgen bij de andere partijen. Maar de PvdA hoort ook graag uw ervaringen. Mocht u zelf ook een (te) hoge eigen bijdrage voor een WMO voorziening betalen of kent u iemand voor wie dit het geval is, neemt u dan contact met ons op. Natuurlijk mag u ook andere ervaringen omtrent de WMO en/of de eigen bijdrage met ons delen.

U kunt mailen of  bellen naar:

Raadslid Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 0644213664

Commissielid Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl -0617523483