PvdA Gilze en Rijen – Zichtbaar betrokken

22 januari 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Gilze en Rijen zit sinds 1974 in de gemeenteraad. Als coalitiegenoot, maar ook in de oppositie. De PvdA is een partij met een eigen geluid, met duidelijke keuzes vooral voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een partij die zich laat zien en goed naar de mensen luistert. En dat zet de PvdA voort. Met duidelijk zichtbaar betrokken en kundige kandidaten. Met op de eerste 4 plaatsen een kandidaat uit Molenschot, Gilze, Rijen en Hulten. Duidelijk voor de kiezer. Bij de eerste tien een fraaie mix van ervaren raadsleden, nieuwe betrokken kandidaten, enthousiaste opvolgers en ervaren ondersteuners. Met op plaats 7 Geert Sterenborg uit Rijen.

Vrijmetselarij

Geert Sterenborg (59) is een geboren Amsterdammer, maar woont al ruim 20 jaar aan de Schoorveken in Rijen. Getrouwd en vader van 4 kinderen vult hij een deel van zijn vrije tijd met een niet alledaagse hobby, de vrijmetselarij. Met passie vertelt hij over zijn loge het Derde Licht in Eindhoven, waarin hij het tot voorzitter ‘past master’ bracht: “Ieder lid ziet iets anders in de vrijmetselarij, ik zie het als een leerschool en een moreel kompas.”

 

Daden

Na zijn militaire dienstplicht bij het Korps Commando Troepen maakte Geert carrière in diverse managementfuncties op het gebied van veiligheid en justitie. Sinds 2010 is hij werkzaam bij de Rijks Justitiële Jeugd Inrichtingen.

Met Geert heeft de PvdA een ervaren kandidaat als oud-raadslid en momenteel lid van de Commissie Middelen. Natuurlijk op het gebied van orde en veiligheid, maar hij neemt het ook van nature op voor de zwakkeren in de samenleving en is fervent voorstander van begrijpelijke taal en helder beleid, “Ik ben wars van moeilijk taalgebruik en prietpraat”. Zelf zegt hij over zijn rol: “Voor mezelf vind ik het belangrijk dat ik niet overal iets van vind, maar ook iets met de misstanden doe. Dus niet alleen woorden, maar ook daden.”  En dat weet hij op een rustige en weloverwogen wijze in de praktijk te brengen.

 

Lage woonlasten

Geert Sterenborg draagt het sociaaldemocratische gedachtegoed mede gevoed door o.a. zijn studie HBO Maatschappelijk werk een warm hart toe: “Als PvdA-er zet ik mij ervoor in dat iedereen mee kan blijven doen. En daarvoor moeten we ons inspannen om de (woon)lasten in Gilze en Rijen zo laag mogelijk te houden.” En dat vereist volgens Geert ook handhaving van het kwijtscheldingsbeleid. Je moet daarbij ook vooruit kijken vindt hij: “Om ook nieuwe initiatieven en voorzieningen toegankelijk te maken moeten we een fonds hebben voor het Sociaal Domein, waaruit deze kunnen worden ondersteund.”

De PvdA Gilze en Rijen hanteert als uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Voor de kiezers een goed gevoel dat hieraan ook kundige en ervaren mensen, zoals Geert een gezicht geven.

 

Informatie

Een stem op Geert Sterenborg is een stem op de PvdA, een zichtbaar betrokken partij! Geert kun je gewoon bellen 06-38359533 of mailen geert.sterenborg@gmail.com , ook na 21 maart!

Voor het complete verkiezingsprogramma zie de website: gilzerijen.pvda.nl