27 september 2016

PvdA handtekeningenactie geslaagd

Gilze vindt dat het consultatiebureau als basisvoorziening gewoon moet blijven

 

Vrijdag 23 september jl. hebben de bezoekers van de weekmarkt en van enkele winkels onomwonden laten weten dat er een volwaardig consultatiebureau in Gilze moet blijven. Op een enkeling na werd een petitie op initiatief van PvdA raadslid Marielle Doremalen daartoe massaal ondertekend. Dit naar aanleiding van het voornemen van de GGD Hart voor Brabant om het consultatiebureau in Gilze als bezuiniging te sluiten. De petitie inclusief ca 700 handtekeningen zal binnenkort aan de GGD en aan de verantwoordelijk wethouder worden aangeboden.

 

Oproep slaat aan

Velen bleken de oproep om de petitie voor het behoud van het consultatiebureau te komen ondertekenen, zowel in het Weekblad als in BN De Stem, te hebben gelezen. Zowel op de Weekmarkt, als bij de Emté, de Jumbo en de Action werd de PvdA petitie enthousiast ondertekend. Veel gehoorde opmerkingen bij het ondertekenen waren: ”opheffen is niet normaal”, “moet gewoon blijven”, “het is een basisvoorziening”, “belachelijk”, “de Flair is een prima locatie”, “niet iedereen heeft een auto”. Maar de meest gehoorde opmerking was toch wel, “dan vertrekt er weer een voorziening uit Gilze”.

Heel gemotiveerd

In enkele uren tijd werden niet minder dan 549 handtekeningen veelal heel gemotiveerd gezet. Zelfs door mensen die speciaal naar de markt of een van de winkels waren gekomen voor deze actie, die erg op prijs werd gesteld. Aanmoedigingen als, “doe je best”, “goed bezig” en “niet geschoten is altijd mis” waren niet van de lucht. Ook van de online mogelijkheid om via de PvdA website een handtekening te plaatsen is volop gebruikt gemaakt en met 158 handtekeningen kwam het totaal op 707.

Extra druk op de ketel

De petitie en de handtekeningen zullen binnenkort worden aangeboden aan de GGD en aan Wethouder Aletta van der Veen, die namens het gemeentebestuur in het Algemeen Bestuur van de GGD zit. De PvdA fractie wil met deze geweldige ondersteuning van de bevolking van Gilze de wethouder aanmoedigen om extra druk op de ketel te  zetten voor het behoud van een volwaardig consultatiebureau in Gilze.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.